Pla d'Igualtat del Col·legi Bell-lloc

Pla d'Igualtat a l'ESO i Batxillerat

Durant aquest tercer trimestre estem implementant el nou Pla d’Igualtat a la Secundària i Batxillerat que ha estat elaborat en col·laboració amb l’Associació Europea d’Educació Diferenciada (EASSE).

El pla consisteix en tres activitats anuals per cada curs que aborden aspectes relacionals amb la convivència, el coneixement mutu, la igualtat, el respecte a la diversitat i el reconeixement de les aportacions d’homes i dones al llarg de la història. El Pla d’Igualtat es fonamenta en la Declaració Universal dels Drets Humans i en la legislació vigent i s’integra en el currículum de Bell-lloc, d’acord amb les necessitats i interessos de cada etapa evolutiva, complementant els continguts del B!Caràcter -el pla de formació del caràcter de Bell-lloc- que s’imparteixen durant l’hora de tutoria. Al mateix temps, comptem amb el Cicle de Conferències "Dones d'Impacte" amb l'objectiu d'educar als nostres alumnes en la igualtat entre dones i homes per tal que esdevinguin persones amb un sentit corresponsable de la vida. Les sessions que estan contemplades estan dirigides, en aquest cas, als alumnes de batxillerat.

Finalment, destacar que el Pla d'Igualtat s’ha construït a través de les següents àrees de treball:

  1. Dignitat de la persona

  2. Igualtat entre home i dona

  3. Convivència

  4. Corresponsabilitat home-dona