INFORMACIONS GENERALS

Junta de Govern i Caps de Secció
Servei de menjador
Servei de transport escolar
Servei mèdic
Preceptor
Avaluacions
Reunions de pares
Curs d'Orientació Familiar
Consell Escolar
Activitats extraescolars
Manteniment esportiu
Publicacions
A qui adreçar-se?

INFORMACIÓ GENERAL PER AL CURS 2010-2011

 

     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsJunta de Govern i Caps de Secció

JUNTA DE GOVERN

• Director: Miquel Riera
• Sots-director: Joan Planagumà
• Cap d’Estudis: Xavier Ventura, Ramon Bosch
• Gerent: Xavier Barroso
• Capellà: Mn. Xavier Freixa

 

CAPS DE SECCIÓ

• Primària 1 (1r i 2n): Joan Antoni González
• Primària 2 (3r i 4t): Toni Riera
• Primària 3 (5è i 6è): Dani Juan
• ESO 1 (1er i 2n): Jordi Cebrià
• ESO 2 (3r i 4t): Toni Cassany
• Batxillerat: Manel Montoliu

     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsServei de Menjador

Els alumnes que ho desitgin, poden utilitzar el servei de menjador que el col·legi els ofereix.

Al començament de cada mes es lliura amb el Bell-lloc informacions la llista dels menús del col·legi, amb els sopars recomanats, de manera que es facilita a les famílies la preparació de la resta dels àpats així com aconseguir una dieta equilibrada.

Els alumnes que es queden a dinar al col·legi no poden abandonar les instal·lacions del centre al migdia.

El servei de menjador pot ser sol·licitat a la Secretaria Econòmica del col·legi per a tot el curs o per a dies singulars.

Aquells alumnes que necessitin, de manera habitual o circumstancial, un règim especial, han d'advertir-ho, per escrit, al seu Professor Encarregat de Curs.

Horaris de menjador
Primària
12.30 h
Secundària
13.45 h
   
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsServei de Transport Escolar

El col·legi ofereix un servei de tranport escolar des de diferents punts geogràfics. Consulteu les rutes així com els horaris.

Pels alumnes que no utilitzen el servei de transport, el col·legi obre les portes a les 8.30 h.
A la tarda, els alumnes que esperen els pares han de fer-ho en la zona esportiva (plataforma vermella) fins a dos quarts de sis.

   
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsServei Mèdic

El col·legi informa dels serveis que el CAP de la zona ofereix i que són prescrits: la revisió anual i la vacunació als alumnes que els correspon. També hi ha un servei de revisió dental. Els pares rebran el resultat de les revisions amb les indicacions adients. Es pretén fer un servei de prevenció i orientació mèdica als pares.

Bell-lloc té contractada una pòlissa d'assegurança amb la Mútua FIATC, que atén els accidents succeïts al col·legi, a les sortides i excursions escolars i als viatges d'anada i tornada al col·legi. D’ençà 3er d’ESO, els alumnes s’acullen a l’assegurança general escolar.

   
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsPreceptor

Cada alumne té assignat un preceptor que s'encarrega d'ajudar-lo en la seva formació humana i acadèmica. El preceptor manté un contacte freqüent amb l'alumne i una entrevista trimestral amb la seva família.

Els pares poden concertar-la a través del telèfon 972 23 21 11 de 10h a 14h i de 15h a 17h de dilluns a divendres.

   
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsAvaluacions

Al llarg del curs s’avalua els alumnes. Els pares rebran informació puntual dels resultats després de les avaluacions per correu.

A l'apartat d'informació per als pares (ACTIVITATS-PARES), així com al Bell-lloc Virtual (un cop identificats com a usuaris), es poden trobar els avisos de les últimes reunions de pares, així com el calendari de reunions i properes avaluacions. També s'hi poden consultar els deures i veure l'expedient de notes dels fills.

L'accés al Bell-lloc Virtual es troba a l'inici del web.

   
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsReunions de pares

El col·legi convoca reunions amb tots els pares del mateix curs per donar a conèixer la formació que es transmet als seus fills, establir objectius educatius, orientar envers la manera d’aconseguir i tractar els problemes que planteja l’educació dels seus fills.

Aquestes reunions resulten molt positives per aconseguir la necessària coordinació dels esforços educatius de tots. Es convoquen tres reunions generals al llarg de tot el curs, que tenen lloc els mesos d’octubre, febrer i maig.

Per conéixer les dates de les reunions corresponents als cursos dels vostres fills, consulteu el calendari acadèmic, entreu al Bell-lloc Virtual identificant-vos com a pares, o bé, accediu a ACTIVITATS-PARES.

També celebrem dues festes al llarg del curs: la Festa de Nadal, el 12 de desembre i les Fires el dia 5 de juny.

     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsCurs d'Orientació Familiar

Amb la finalitat de conèixer millor els fills, com saber tractar-los, les característiques i peculiaritats de cada edat, Bell-lloc organitza els Cursos d'Orientació Familiar, unes sessions de caire molt pràctic i de metodologia activa, per a ajudar a tenir èxit en la tasca de l’educació dels fills.

     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsConsell Escolar

A Bell-lloc hi ha constituït un Consell Escolar en el qual participen representats del col·legi per part dels professors i personal no docent, dels pares i dels alumnes.

Es reuneixen trimestralment per tractar dels assumptes que són de la seva competència, tal i com està previst per la Llei.

     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsActivitats Extraescolars

Fora de l'horari escolar, el col·legi ofereix als seus alumnes la possibilitat de participar en diferents activitats extraescolars:

Futbol, Handbol i Bàsquet
Des de Primària fins a 2n de Batxillerat.

Aquestes activitats tenen lloc a partir de les 5 de la tarda els dies lectius.

A l'estiu, per als alumnes de Primària i els primers cursos de Secundària hi ha altres tipus d'activitats: el Curs d'estiu i el Campus Esportiu.

     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsManteniment Esportiu
Per als pares i antics alumnes interessats, Bell-lloc organitza un curs de manteniment esportiu que pretén que les persones que hi participin es mantinguin en forma i passin una estona practicant algun esport, adequat a les seves possibilitats (sense esperit competitiu):
els dimarts (bàsquet) i els dimecres (futbol 5) a les 20h.
     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsPublicacions

Mensualment, es rebrà el butlletí Bell-lloc Informacions, amb dades com aspectes formatius, activitats i menús per a aquell mes.

Dos cops l’any, la revista REVISTA de Bell-lloc informa d’aquelles activitats del col·legi que han estat actualitat.

     
Tornar a l'índex d'Informacions GeneralsA qui adreçar-se?
ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC
Recepció i sol·licituds d'entrevistes de preceptuació
Tel. 972 23 21 11 i
recepcio@bell-lloc.org
Secretaria Docent
Sr. Narcís Mató (Secretaria)
Secretaria Econòmica
Sr. Rafael Castillo (Oficines)

La centraleta de recepció atèn les trucades des de les 8.30 h fins a les 19.30 h

             
             
 
  Bell-lloc
Can Pau Birol, 2-6
17005 GIRONA
Tel.972.232111
Fax.972.230023
Contacte
Optimitzat per Internet Explorer 6.0 o superior
Resolució recomenada: 1024x768 píxels