Cicles Formatius de Grau Superior

 

Bell-lloc ha iniciat un projecte col·laboratiu amb el centre d’investigació i formació profesional CampusNET per oferir, a partir del curs 2021-22, cicles formatius en línia als Alumni del col·legi i als estudiants de les comarques gironines que hagin superat el batxillerat.

El projecte de col·laboració forma part de la voluntat del col·legi d’oferir a la societat gironina una proposta formativa de qualitat en format e-learning amb un alt nivel d’empleabilitat.

Titulacions ofertades

En col·laboració amb CampusNET

Aplicacions multiplataforma

Tècnic superior

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Aplicacions web

Tècnic superior

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model utilitzat i fent servir tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Producció audiovisual i espectacles

Tècnic superior

Aquests estudis capaciten per definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

Emplena aquest formulari

M'interessa

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Aplicacions multiplataformaAplicacions webProducció audiovisual i espectaclesEstudis superiors de disseny

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat