Bell-lloc ofereix un servei d’acollida abans i després de l’horari lectiu. Aquest servei va dirigit als alumnes de 1r i 2n de primària i les franges horàries que cobreix són:

  • Matí: de 8 a 9h
  • Tarda: de 17 a 18h

El cost del servei és de 20 € mensuals si només es fa ús al matí o a la tarda; o de 40 € mensuals si es fa ús al matí i a la tarda.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb les oficines del col∙legi.