STEAM - Tecnologia i Robòtica

La competència digital i tecnològica és imprescindible per al futur dels nostres alumnes i alhora un mitjà per assolir un aprenentatge més significatiu en la mesura que els eduquem en el seu bon ús. Al col·legi  treballem amb una àmplia gamma de dispositius i serveis per tal que els nostres alumnes aprenguin a cercar, gestionar, discernir i transformar la informació en coneixement.

Un objectiu fonamental és aprendre a integrar la competència tecnològica en qualsevol disciplina i saber solucionar i resoldre qualsevol repte que se’ls plantegi d’una manera creativa.

Des de fa anys, integrem metodologies actives com l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i l’Aprenentatge basat en Projectes (ABP), com a part vertebradora dels nostres projectes digitals i tecnològics.

La tecnologia és una disciplina que integra totes les competències i per això incorporem la metodologia STEAM en els nostres projectes. STEAM significa integrar a la matèria de Tecnologia les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, la part artística i creativa i les matemàtiques.

A Bell-lloc la tecnologia es combina amb la construcció.  Desenvolupem artefactes programables capaços de solucionar problemes de l’entorn més proper. Utilitzem la fusta, el metall i el plàstic juntament amb la robòtica LEGO o les plaques programables Arduino per aprendre, mitjançant tècniques de Design Thinking, a cercar problemes, proposar solucions, prototipar i programar les possibles alternatives i avaluar-ne el resultat i les millores.

Fem servir l’enginyeria, la robòtica i la programació. Fem una aposta molt clara per la programació, ja que ensenya a codificar, és a dir, ofereix als alumnes l’oportunitat d’expressar-se directament amb la tecnologia i donar-los l’habilitat de resoldre problemes en diferents contextos.

Treballem amb tres plataformes virtuals d’aprenentatge: el ClickEDU, l’EVA (un Moodle instal·lat al l’escola) i el Classroom. Amb aquests sistemes virtuals, l’alumne disposa d’un lloc on té la programació dia per dia i el material que ha de fer servir en el seu procés d’aprenentatge.

També participem en diversos concursos externs. Presentem els nostres alumnes a la First LEGO League, a la competició de la VEX, a la competició de robots Sumo i al concurs de BigData de la Caixa.

 


A primer d’ESO realitzem el Projecte Solidària, un projecte interdisciplinari que integra i treballa diferents disciplines com la tecnologia, les TIC, les matemàtiques, les socials, els idiomes, el treball cooperatiu, i la competència social i ciutadana

A segon d’ESO realitzem el Projecte IKEA. El projecte IKEA és un projecte interdisciplinari que integra i treballa diferents disciplines com la tecnologia, les TIC, les matemàtiques, els idiomes, el treball cooperatiu i la competència digital.

A tercer d’ESO es realitza el Projecte Bell·Domus. El projecte Bell·Domus integra la tecnologia, les TIC, les matemàtiques, els idiomes, el treball cooperatiu, l’art, la domòtica, la robòtica i la competència digital.

professor alumnes robotica

A quart d’ESO  treballem de manera intensa l’STEAM a través de petits projectes on l’alumne a través de metodologies de treball cooperatiu i Flipped Classroom interioitza, tot solucionant petits reptes, disciplines tan diverses com l’electrònica digital, el disseny 3D, l’escaneix 3D, l’Internet de les Coses, la programació de robots amb Arduino, la programació de Drons i l’estudi del BigData.

A quart d’ESO, també oferim l’assignatura de Competència Digital on ens basem amb l’adquisició del nivell suficient per assolir els exàmens de nivell bàsic de competència digital de l’ECDL (International Computer Driving Licence). Un títol oficial i vàlid a nivell europeu que certifica la competència digital.

Alumnes Bell-Lloc Robotica