Batxillerat Internacional

QUÈ ÉS L’OBI ?
 • L’Organització del Batxillerat Internacional (OBI) és una entitat líder en el camp de l’educació internacional.
 • Fou fundada al 1968 i actualment treballa amb 4.964 col·legis  (Espanya 117) de 152 països, amb uns 950.000 alumnes.
 • Treballa per tal de desenvolupar els talents individuals de cada alumne amb rigor intel·lectual i un elevat nivell acadèmic.
 • Fomenta els ideals cívics i la comprensió internacional amb un desig continuat d’aprendre.
 • Ofereix quatre programes educatius rigorosos, tant per als alumnes (entre 3 i 19 anys) com per als professors:
 • Programa del Diploma.
 • Entre 16 i 19 anys.
 • Creat en 1968.

A Bell-lloc, oferim el Programa del Diploma als alumnes de batxillerat amb bon rendiment acadèmic, i acaben el batxillerat amb la doble titulació.


QUÈ ÉS EL PROGRAMA DEL DIPLOMA ?

Bell-lloc ofereix el Diploma de Batxillerat Internacional des de 1986. Es tracta d’un pla integral de dos anys de durada que consta de sis grups d’assignatures, que es poden fer en dos nivells (mig i superior).

L’alumne ha he cursar una assignatura de cada grup, tres de nivell mig i tres de nivell superior. I a més a més, la Teoria del Coneixement (que és interdisciplinar) amb la qual s’adquireix la capacitat crítica aplicable a cada assignatura, la Monografia (treball de recerca) i les activitats CAS (creativitat, acció i servei), que són extracurriculars.

 • Grup 1: Estudis de Llengua i Literatura. Català A1. Els estudiants aprecien la riquesa de l’idioma i les seves estructures lingüístiques. Es genera interès per la literatura.
 • Grup 2: Adquisició de llengües. Anglès B. Ofereix als alumnes amb bon nivell la possibilitat d’ampliar la competència en llengua anglesa.
 • Grup 3: Individus i Societats. Assignatures pròpies d’humanitats com Filosofia, Gestió Empresarial i Història d’Europa.
 • Grup 4: Ciències Experimentals. En funció de la seva modalitat els alumnes poden fer Física, Biologia, Química o Sistemes Ambientals.
 • Grup 5: Matemàtiques. Desenvolupen la comprensió matemàtica i la pràctica amb la utilització del llenguatge matemàtic.
 • Grup 6: Modalitat. En funció de la seva modalitat, els alumnes han de fer una assignatura més del Grup 3 o del Grup 4.

COM ESTÀ ORGANITZAT A BELL-LLOC ?

Els alumnes que segueixen els estudis del BI els compaginen amb els del batxillerat i fan exàmens específics (1 assignatura a primer  i 5 assignatures a segon) durant el més de maig, en funció de la modalitat de batxillerat.

QUATRE OPCIONS DE BATXILLERAT
 • TECNOLÒGIC (A) diploma
 • CIENTÍFIC (B)    diploma
 • SOCIAL (C) diploma

 

ASSIGNATURES DEL BI

- TRES ASSIGNATURES DE NIVELL MIG (NM)

OPCIÓ A i B

 • CATALÀ NM (1r)
 • FILOSOFIA NM (1r i 2n)
 • QUÍMICA NM (1r i 2n)

OPCIÓ C

 • MATEMÀTIQUES NM (1r i 2n)
 • FILOSOFIA NM (1r i 2n)
 • SIST. AMBIENTALS NM (1r)
- TRES ASSIGNATURES DE NIVELL SUPERIOR (NS)

OPCIÓ A i B (1r i 2n)

 • MATEMÀTIQUES NS
 • FÍSICA / BIOLOGIA NS
 • ANGLÈS NS

OPCIÓ C (1r I 2n)

 • CATALÀ NS
 • GESTIÓ EMP NS
 • ANGLÈS NS
- MONOGRAFIA (Treball de Recerca).
- TEORIA DEL CONEIXEMENT (TdC).
- ACTIVITATS CAS (Creativitat, Acció i Servei).

A l’horari del Batxillerat li sobreposem unes hores addicionals de docència (a 1r i a 2n) de Filosofia BI NM, Català BI NS i NM, Matemàtiques BI NM i NS i Teoria del Coneixement BI.

 


Bases de la convocatòria de Beques BI.

Projecte ABI

El Projecte ABI (Ajut al Batxillerat Internacional) neix a Bell-lloc de la voluntat de  buscar recursos per premiar l’excel·lència als alumnes que compten amb un bon expedient acadèmic. S’ha constituït un fons econòmic que proporciona beques per realitzar els dos anys del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (BI) i va dirigit a tots aquells estudiants que estan en disposició d’iniciar  o continuar els estudis del BI i que ho necessitin. Les condicions són les següents:

1)    Les beques es concediran anualment.

2)    Les famílies han de sol·licitar la beca mitjançant impresos normalitzats disponibles a secretaria o a la web de Bell-lloc. El període de sol·licitud és durant el mes de maig de l’any corresponent a la finalització de 4t d’ESO o 1r de batxillerat.

3)    Per gaudir de beca a 1r de batxillerat, cal una nota mitjana mínima de 8 a 4rt d’ESO.

4)    Per renovar o demanar la beca ABI a 2n de batxillerat, cal una mitjana mínima de 8 a 1r de batxillerat.

5)    Si el sol·licitant de la beca no és alumne de Bell-lloc, caldrà, primer, que la família demani en primer lloc  l’admissió ordinària al col·legi.

6)    Les sol·licituds presentades seran estudiades per la Junta de Govern, considerant l’opinió del tutor personal o del responsable d’admissions. En cas de ser necessari, la comissió podrà demanar informacions  suplementàries a les famílies sol·licitants.

7)    Serà condició indispensable la signatura dels documents formalitzats de compromís tant per part dels pares com per part de l’estudiant.

8)    En funció dels fons disponibles, la Junta de Govern decidirà la quantitat de cadascuna de les beques.

9)    Es notificarà el resultat (si s’ha concedit o no la beca i la quantia) durant el mes de juliol, per correu electrònic i trucada telefònica.