El Musical de Bell-lloc

El Musical de Bell-lloc és un gran projecte transversal i interdisciplinar que aplega docents i alumnes de diferents àmbits i cursos. Representa un esforç col·lectiu d’aprenentatge compartit orientat a bastir una producció teatral musical pràcticament des de zero, que es presenta a finals de curs a tota la comunitat escolar com a celebració de fi de curs.

WEB DEL MUSICAL GRIS

Totes les fotografies i el vídeo oficial del Musical GRIS.

MUSICALS ANTERIORS:

El primer Musical de Bell-lloc va celebrar-se en commemoració dels 50 anys de funcionament del col·legi. Concebut com una gran festa de final de curs, va convertir-se en la culminació en forma de gran espectacle de tot un treball que s’havia anat preparant des del setembre amb entusiasme per part dels alumnes i professors implicats. El seu èxit va marcar el punt de partida perquè des d’aleshores s’instaurés com a tradició per a la cloenda del curs escolar.

Amb els musicals de cada any s’han realçat diferents valors i aspectes que s’inclouen dins del marc del programa B!Caràcter com l’amistat, la solidaritat, l’autocontrol, la intel·ligència emocional, el valor de l’esforç, el treball en equip, la valentia, l’optimisme, la generositat… Tots els musicals són el resultat de la feina i dedicació de tot l’equip humà que formen tots els membres de l’escola, personal docent i no docent i alumnes. Són un gran projecte global i integrador que ajuda a desenvolupar en els nostres alumnes les seves sensibilitats i habilitats artístiques i tot el seu potencial expressiu alhora que motiva la cooperació entre nois de diferents edats.

El projecte s’inicia sempre amb la tasca de l’equip que crea una història, cerca les cançons més adients per a representar-la, i escriu les lletres de les cançons, per a cantar-les amb els alumnes i personal que formen el Cor i poder explicar un argument en forma d’un musical original propi. Més tard, es treballa la posada en escena, el vestuari, els decorats, l’atrezzo, la interpretació actoral i les coreografies que ballaran sobre l’escenari els alumnes de tots els cursos des de 1r de primària i fins a 4t d’ESO. Els alumnes de batxillerat també hi participen actuant com a tramoies el dia de les representacions, moment en què el pavelló poliesportiu de l’escola es converteix en un gran teatre que acull un públic de més de 2.200 persones.

Són molts mesos de feina discreta, uns cops més visible i d’altres més oculta, per part de tots els que fem Bell-lloc, perquè el Musical esdevingui un èxit i una gran experiència per a tothom.