Plurilingüisme

Anglès, Francès i Alemany.

L’Anglès és la primera llengua estrangera de Bell-lloc. Tots els alumnes l’aprenen de manera intensiva des de primer de primària fins a segon de batxillerat. El seu aprenentatge també es potencia mitjançant la seva utilització com a llengua vehicular en altres assignatures al llarg de les diferents etapes educatives, així com en la preparació dels alumnes per les proves oficials de Cambridge University.

Per tal de millorar la competència oral dels alumnes, Bell-lloc compta amb auxiliars de conversa nadius, que conversen amb ells fora de l’aula en grups reduïts de manera regular.

A primer d’ESO s’introdueix la segona llengua estrangera de manera curricular, a triar entre el francès i l’alemany. Des de segon d’ESO fins a segon de batxillerat els alumnes poden continuar amb la segona llengua estrangera com a assignatura extraescolar dins de l’horari escolar.  Potenciem l’acreditació de la segona llengua estrangera preparant els nostres alumnes per a les proves externes de l’Alliance Française i del Goethe Institut.

Primària

A tots els cursos de primària es fan 5 hores d’anglès instrumental a la setmana, combinades amb l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en altres aprenentatges. A primer de primària hem encetat un cicle d’intensificació de l’anglès, dedicant a aquesta llengua estrangera 9 hores setmanals.

A Cicle Inicial de primària es cursa una assignatura CLIL (amb l’anglès com a llengua vehicular).

També preparem els nostres alumnes per als exàmens de Young Learners de Cambridge University: Starters (2n primària), Movers (4t primària) i Flyers (6e primària).

Secundària

A 1r i 2n d’ESO es fan 4 hores d’anglès a la setmana. El nivell que s’imparteix és el B1 de l’European Framework for Languages de la Unió Europea. En aquesta etapa es preparen els alumnes per a presentar-se a l’examen Preliminary English Test (PET) de Cambridge University.

D’altra banda, a 1r d’ESO la llengua anglesa s’utilitza com a llengua vehicular en alguns temes de l’assignatura de Socials, i a 2n d’ESO, l’assignatura de Música s’imparteix íntegrament en anglès.

A 3r i 4t d’ESO es fan 3 hores d’anglès a la setmana. El nivell que s’imparteix és el B2 de l’European Framework for Languages de la Unió Europea. En aquesta etapa es preparen els alumnes per a presentar-se a l’examen First Certificate (FCE) de Cambridge University.

A més, l’anglès  s’utilitza com a llengua de treball habitual en l’assignatura optativa d’Emprenedoria (Being an Enterpreneur), tant a 3r com a 4t d’ESO.

 

Batxillerat

A Batxillerat es cursen 3 hores d’anglès instrumental a la setmana, i a més a més l’anglès és llengua de treball habitual a les assignatures d’Antropologia i d’Economia d’Empresa.

El nivell que s’imparteix és B2 +per als alumnes de Batxillerat nacional, i C1 per als alumnes que opten pel Batxillerat Internacional, a través de la llengua estrangera en nivell superior del Diploma.