Plurilingüisme

Anglès, Francès i Alemany.

L’Anglès és la primera llengua estrangera de Bell-lloc. Tots els alumnes l’aprenen de manera intensiva des de primer de primària fins a segon de batxillerat. El seu aprenentatge també es potencia mitjançant la seva utilització com a llengua vehicular en altres assignatures al llarg de les diferents etapes educatives, així com en la preparació dels alumnes per les proves oficials de Cambridge University i Oxford University.

Per tal de millorar la competència oral dels alumnes, Bell-lloc compta amb auxiliars de conversa nadius, que conversen amb ells fora de l’aula en grups reduïts de manera regular.

A primer d’ESO s’introdueix la segona llengua estrangera de manera curricular, a triar entre el francès i l’alemany. Des de segon d’ESO fins a segon de batxillerat els alumnes poden continuar amb la segona llengua estrangera com a assignatura extraescolar dins de l’horari escolar.  Potenciem l’acreditació de la segona llengua estrangera preparant els nostres alumnes per a les proves externes de l’Alliance Française i del Goethe Institut.

Primària

A tots els cursos de primària es fan 5 hores d’anglès instrumental a la setmana, combinades amb l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en altres aprenentatges. A primer de primària hem encetat un cicle d’intensificació de l’anglès, dedicant a aquesta llengua estrangera 9 hores setmanals.

A Cicle Inicial de primària es cursa una assignatura CLIL (amb l’anglès com a llengua vehicular).

També preparem els nostres alumnes per als exàmens de Young Learners de Cambridge University: Starters (2n primària), Movers (4t primària) i Flyers (6e primària).

Secundària

A 1r i 2n d’ESO es fan 4 hores d’anglès a la setmana. El nivell que s’imparteix és el B1 de l’European Framework for Languages de la Unió Europea. En aquesta etapa es preparen els alumnes per a presentar-se a l’examen Preliminary English Test (PET) de Cambridge University.

D’altra banda, a 1r d’ESO la llengua anglesa s’utilitza com a llengua vehicular en alguns temes de l’assignatura de Socials, i a 2n d’ESO, l’assignatura de Música s’imparteix íntegrament en anglès.

A 3r i 4t d’ESO es fan 3 hores d’anglès a la setmana. El nivell que s’imparteix és el B2 de l’European Framework for Languages de la Unió Europea. En aquesta etapa es preparen els alumnes per a presentar-se a l’examen First Certificate (FCE) de Cambridge University, o a l’examen Oxford Test of English de la Oxford University.

A més, l’anglès  s’utilitza com a llengua de treball habitual en l’assignatura optativa d’Emprenedoria (Being an Enterpreneur), tant a 3r com a 4t d’ESO.

 

Batxillerat

A Batxillerat es cursen 3 hores d’anglès instrumental a la setmana, i a més a més l’anglès és llengua de treball habitual a les assignatures d’Antropologia i d’Economia d’Empresa.

El nivell que s’imparteix és B2 +per als alumnes de Batxillerat nacional, i C1 per als alumnes que opten pel Batxillerat Internacional, a través de la llengua estrangera en nivell superior del Diploma.