Plurilingüisme

Anglès, Francès i Alemany.

L’Anglès és la primera llengua estrangera de Bell-lloc, des de P-0 fins a segon de batxillerat. Tots els alumnes l’estudien des de primer de primària fins a segon de batxillerat. El seu aprenentatge es potencia mitjançant la seva utilització com a llengua vehicular en altres assignatures al llarg de les diferents etapes educatives, així com en la preparació dels alumnes per les proves oficials de Cambridge University i Oxford University.

Per tal de millorar la competència oral dels alumnes, Bell-lloc compta amb auxiliars de conversa nadius, que conversen amb ells fora de l’aula en grups reduïts de manera regular.

A partir de 6è de primària i fins a 4t d’ESO es pot fer una segona llengua estrangera com a assignatura optativa. També es potencia el seu aprenentatge preparant els alumnes per a les proves externes de l’Alliance Française i del Goethe Institut.

Primària

A tots els cursos de primària es fan 5 hores d’anglès instrumental a la setmana, combinades amb l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en altres aprenentatges.

A Cicle Inicial de primària es cursa una assignatura CLIL (amb l’anglès com a llengua vehicular).

A 6è de primària els alumnes amb bon rendiment en llengües poden triar alemany o francès com a assignatura optativa. Els alumnes que no opten per a aquesta segona llengua fan dues hores més de consolidació d’anglès.

D’altra banda, es preparen els alumnes per als exàmens de Young Learners de Cambridge University: Starters (2n primària), Movers (4t primària) i Flyers (6e primària).

Secundària

A 1r i 2n d’ESO es fan 4 hores d’anglès a la setmana. El nivell que s’imparteix és el B1 de l’European Framework for Languages de la Unió Europea. En aquesta etapa es preparen els alumnes per a presentar-se a l’examen Preliminary English Test (PET) de Cambridge University.

D’altra banda, a 1r d’ESO la llengua anglesa s’utilitza com a llengua vehicular en alguns temes de l’assignatura de Socials, i a 2n d’ESO, l’assignatura de Música s’imparteix íntegrament en anglès.

Els alumnes que han triat francès o alemany com a assignatura optativa fan dues hores setmanals de segona llengua estrangera. La resta d’alumnes fan una hora extra de consolidació d’anglès.

A 3r i 4t d’ESO es fan 3 hores d’anglès a la setmana. El nivell que s’imparteix és el B2 de l’European Framework for Languages de la Unió Europea. En aquesta etapa es preparen els alumnes per a presentar-se a l’examen First Certificate (FCE) de Cambridge University, o a l’examen Oxford Test of English de la Oxford University.

A més, l’anglès  s’utilitza com a llengua de treball habitual en l’assignatura optativa d’Emprenedoria (Being an Enterpreneur), tant a 3r com a 4t d’ESO.

Els alumnes que han triat francès o alemany com a assignatura optativa fan dues hores setmanals de segona llengua estrangera. A final d’etapa els alumnes es poden presentar a l’examen B1 de Francès o A2/B1 d’Alemany.

Batxillerat

A Batxillerat es cursen 3 hores d’anglès instrumental a la setmana, i a més a més l’anglès és llengua de treball habitual a les assignatures d’Antropologia i d’Economia d’Empresa.

El nivell que s’imparteix és B2 per als alumnes de Batxillerat nacional, i C1 per als alumnes que opten pel Batxillerat Internacional, a través de la llengua estrangera en nivell superior del Diploma.