Bell-lloc Secundaria

Bell-lloc Secundària

Secundària - ESO

A l'ESO consolidem i ampliem aprenentatges perquè cada alumne faci camí cap al seu futur acadèmic
Bell-lloc Secundària
Una educació de Futur: Metodologies actives  i Noves Tecnologies

L’objectiu principal de l’educació a l’ESO és aconseguir que els alumnes acabin l’etapa sent autònoms en el seu procés d’aprenentatge i estiguin preparats per desenvolupar-se amb èxit en el món acadèmic i laboral que formarà part del seu futur immediat.

Per aconseguir-ho, combinem les pràctiques docents més tradicionals amb les més recents metodologies actives, en les que el docent es concentra en acompanyar l’alumne com a protagonista del seu procés d’aprenentatge.  Aquestes metodologies actives inclouen el treball per projectes  (ABP), el treball cooperatiu I els projectes interdisciplinaris. En molts d’aquests projectes s’utilitzen les Noves Tecnologies  com a recurs educatiu i mitjà de creació.

Projectes innovadors a l’ESO
 • Projecte Catedral. En aquest projecte de l’assignatura de Socials els alumnes preparen durant el curs una visita guiada a la catedral de Girona. A final de curs realitzen la visita pels seus pares, que esdevenen coavaluadors del seu projecte. Es treballen especialment les competències d’aprendre a aprendre, de consciència i expressió cultural i sentit d’iniciativa.
 • Projecte STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), de 1r a 4t d’ESO.
 • Projecte Experimenta. En aquest projecte de l’assignatura de Ciències els alumnes reben una hora setmanal de classes pràctiques als laboratoris del col·legi.
 • Projecte Erasmus+. Programa de mobilitat internacional per a alumnes en últim curs d’educació secundària contemplat a l’assignatura d’emprenedoria.
Matèries Optatives 4t d'ESO

Bell-lloc, per tal de cobrir les diferents demandes i necessitats els seus estudiants, ofereix un ampli ventall de matèries optatives relacionades amb les diferents branques de coneixement.

 

En l’assignatura de tecnologia es treballa mitjançant ABP i  treball cooperatiu, i es fan diferents projectes segons el curs i el trimestre.

A 1r d’ESO i 2n d’ESO es dissenya un prototip i es fabriquen algunes unitats, que després es venen amb fins solidaris a la festa de final de curs. També es comença a treballar la programació i la robòtica.

A 3r d’ESO es dissenya una casa dins l’assignatura de Bell-Domus amb tots els elements d’estudi arquitectònics, de material, comercial i legal relacionat amb la mateixa. Finalment, es presenta el projecte en una Fira plurilingüe al final de curs on els pares són coavaluadors del projecte. A través d’aquests projectes es treballen totes les competències, des de matemàtica, ciències i tecnologia, fins a les competències socials i cíviques o d’emprenedoria, passant per la digital i la comunicativa i lingüística.

 • Projecte Linguamat: A Linguamat es realitzen projectes interdisciplinaris de llengua i matemàtica. Els alumnes treballen conceptes matemàtics mitjançant projectes creatius com realitzar un projecte electoral per un club de futbol on ha de fer estudis de les lleis electorals i d’estadística, dissenyar un logotip seguint paràmetres geomètrics preestablerts, o treballar la probabilitat a través del joc de la botifarra. Tots els treballs es presenten davant de l’aula per tal que els alumnes millorin l’oratòria i la capacitat de realitzar un discurs expositiu coherent.
 • Emprenedoria i Erasmus +: A 3r i 4rt ESO té lloc l’assignatura d’emprenedoria on els alumnes han de muntar una mini-empresa que presenti un producte que respongui a una demanda social, i així, d’aquesta manera, aprendre a dirigir qualsevol activitat empresarial a fer millorar el nostre entorn. L’assignatura es realitza parcialment amb anglès i en surten diferents equips que participen a competicions estatals i europees.

A 4t ESO tenim el projecte Erasmus+ on alumnes de l’assignatura de BAE realitzen projectes compartits amb alumnes de la resta d’Europa, en aquest cas, amb alumnes de Polònia, Itàlia i Portugal. Cada any es realitzen setmanes d’intercanvi on els alumnes viatgen a les escoles diverses on realitzen jornades d’emprenedoria i enriqueixen els projectes conjunts.

Educació en valors i virtuts. Formació integral de la persona. Exigència acadèmica.

A Bell-lloc tenim una visió integra de l’educació , i la formació humana té el mateix valor, sinó més,  que l’acadèmica. El pla formatiu BCaràcter, comú a tota l’escola, es centra en treballar els valors i virtuts dels nostres alumnes.

A més, a 3r i 4t d’ESO els alumnes realitzen tasques de voluntariat social de periodicitat setmanal. D’una banda els alumnes de 3r ESO van cada setmana a les Germanetes per tal d’ajudar a donar de menjar als residents mentre els de 4rt ESO monitoritzen activitats d’educació física pels nois i noies d’Astrid 21.

L’exigència acadèmica combina aquesta cerca de desenvolupar al màxim les seves potencialitats humanes i acadèmiques.

Contacte

Vine a conèixer-nos

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  InfantilPrimàriaSecundariaBatxillerat

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat