Bell-lloc Diploma Dual

American High School Diploma

Bell-lloc, fidel a la seva vocació internacional, ofereix el Diploma Dual de segon d'ESO a primer de batxillerat.
1. Què ofereix el Diploma Dual?

El Diploma Dual ofereix la possibilitat de cursar dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en modalitat online.

2. Què implica cursar el Diploma Dual per a un alumne?

Una vegada acceptada la seva sol·licitud, l’alumne queda matriculat a l’American High School Diploma com un alumne més del sistema educatiu nordamericà.

3. Quina nota d’accés es demana a l’alumne?

Per accedir al programa cal tenir un bon expedient acadèmic i una competència en llengua anglesa d’un B1 consolidat.

4. En quin curs es comença el Diploma Dual?

A Bell-lloc, l’itinerari del Diploma Dual comença a segon d’ESO i finalitza a primer de batxillerat.

5. Quin grau d’esforç exigeix a l’alumne?

Per tal de cursar amb èxit aquest programa l’alumne ha d’invertir entre tres i cinc hores setmanals, en funció del seu nivell d’anglès inicial.

6. Quantes assignatures haurà de cursar en total?

Un alumne espanyol només haurà de cursar 6 crèdits (4 assignatures obligatòries i 2 d’optatives). L’excel·lència del Diploma Dual d’Academica Corporation permet convalidar el 75% dels crèdits que s’exigeixen per obtenir l’American High School Diploma.

7. Quins avantatges ofereix el Diploma Dual a l’alumne?

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne. El programa curricular del Diploma Dual inclou continguts interessants als quals no tindria accés normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic.

8. Quins materials necessita l’alumne?

Un ordinador amb connexió a Internet. També és recomanable que disposi d’uns auriculars amb
micròfon. Academica li facilita tot el necessari per a l’accés a les plataformes de continguts i
activitats, així com per a la comunicació amb professors i alumnes.

9. Quina garantia de qualitat ofereix el Diploma Dual?

Total, atès que els alumnes que cursen aquest programa reben la mateixa titulació que els
estudiants dels EUA, la qual té validesa en tots els estats i universitats dels EUA.

Els alumnes del Diploma Dual només han de cursar 6 assignatures per obtenir la titulació americana.

Els convenis internacionals assolits per Academica, units a l’excel·lència educativa del programa —reconegut per les principals institucions educatives dels EUA— permeten la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma. De les 6 assignatures que l’alumne ha de cursar, 4 pertanyen al currículum obligatori i 2 a l’optatiu. Les 18 assignatures restants són convalidades amb els resultats acadèmics espanyols.

Assignatures obligatòries
 • English: 2 crèdits*
 • U.S. History: 1 crèdit
 • U.S. Goverment + Economics: 1 crèdit

* L’alumne ha de superar obligatòriament dos nivells
d’anglès, independentment del seu nivell inicial:
English I-II, English II-III, English III-IV.

Algunes optatives
 • Life Management Skills: 1 crèdit*
 • College Preparation (SAT-ACT): 1 crèdit
 • Criminology: 1 crèdit
 • Psychology: 1 crèdit
 • Digital Photography: 1 crèdit
 • Concepts of Engineering & Technology: 1 crèdit
 • English: 1 crèdit

*Assignatura optativa obligatòria

Contacte

Vine a conèixer-nos

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  InfantilPrimàriaSecundariaBatxillerat

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat