Treballa amb nosaltres

Bell-lloc, per tal de dur a terme la seva missió educativa i formativa,  necessita comptar amb un equip docent de qualitat humana i professional, format per persones que tinguin una visió transcendent de la vida i siguin conscients de la importància de l’educació personalitzada.

Bell-lloc selecciona professorat per a cobrir substitucions i vacants. Els criteris de selecció per a totes les etapes escolars, tant per a homes com per a dones, atenen bàsicament els principis de mèrits i capacitats.

MÈRITS:

A. Acadèmics bàsics (*):

 1. Consignar les especialitats i titulacions que calen per la vacant o la substitució.
 2. Acreditar altres títols com: titulació i coneixement de llengües i llengües estrangeres (C1, C2, B1, B2), coneixements i titulació musical i/o esportiva.

B.  Perfeccionament (**):

 1. Formació rebuda sobre docència, àmbit, didàctica i especialització al marge de la necessària per la titulació requerida i els mèrits destacats.
 2. Formació impartida sobre els mateixos temes citats anteriorment.
 3. Publicacions de llibres, articles, etc.
 4. Premis, projectes d’innovació en els quals ha participat.

C. En l’entrevista i observació del CV es valorarà també:

 1. Experiència docent.
 2. Anys de permanència en els llocs de treball que ha ocupat.
 3. Experiència internacional.
 4. Formació i/o experiència en un centre d’educació diferenciada.
 5. Si s’han exercit càrrecs de tutor/a, cap de departament; coordinador/a de secció, cicle o direcció.
 6. Participació en associacions juvenils i voluntariat.

*Cal aportar fotocòpia dels títols acreditatius de cada apartat.

**Cal acreditar-ho.

CAPACITATS:

 1. Pedagògiques: ser capaç de fer una programació d’un tema del seu àmbit aplicat a una etapa concreta.
 2. Observar i/o comentar altres capacitats com són l’automotivació, relacions interpersonals i organitzatives.
 3. Observar i/o comentar la capacitat de cooperar amb l’entorn i quina sintonia té amb el caràcter propi de l’escola.
Adjunta el currículum aquí

  Autoritzo i legitimo a Bell-lloc del Pla S.A., a que tracti les dades facilitades en aquest formulari amb la finalitat de participar als processos de selecció. Les dades aportades no se cediran a tercers. La manca d’autorització i/o oposició a aquest tractament n’impossibilitarà la participació del candidat/a als processos de selecció.

  Accepto les Condicions d'Ús i Política de Privacitat.