Bell-lloc Primària

Primària

A Bell-lloc entenem l’educació Primària com l’etapa educativa en la qual l’alumne adquireix les bases humanes i acadèmiques necessàries per poder entendre i ser part activa i transformadora d’una societat en evolució constant.

Situem l’acte lector com a eix vertebrador del creixement acadèmic i personal de l’alumne. La lectura és la porta d’entrada al saber i la clau de volta de l’èxit acadèmic. Per aquest motiu, ens esforcem perquè els nostres alumnes esdevinguin uns lectors eficaços, i els transmetem la passió necessària perquè en el futur es puguin convertir en veritables amants de la lectura.

Dediquem molts recursos a assolir el nostre objectiu lector: una franja diària de lectura, una hora de lectura comentada a tots els cursos de primària, i participació en concursos de lectura en veu alta.

 • Lectura diària: Tots els cursos de primària disposen d’una franja de lectura diària. Durant l’estona de lectura, els alumnes gaudeixen en silenci d’un llibre de la biblioteca d’aula o, si ho desitgen, d’un llibre que han portat de casa.
 • Lectura comentada: Una hora a la setmana es treballa la lectura posant èmfasi en les tipologies textuals, les característiques de cada tipologia i les estratègies que hauríem de dur a terme a l’hora de llegir.

Les llengües estrangeres a la primària

Considerem que l’aprenentatge de llengües té una importància cabdal. Cal assolir una comunicació fluïda tant a nivell oral com escrit per entendre i fer-se entendre. Per aquest motiu, les llengües es treballen a consciència. A part de les llengües pròpies, el català i el castellà, les llengües estrangeres, especialment l’anglès, té una presència molt important en el dia a dia. A les cinc hores d’anglès diàries, s’hi han d’afegir les assignatures CLIL (Music i Arts and Crafts), així com també la possibilitat de participar en exàmens externs de Cambridge (YLE de Cambridge).

A primària hem començat un programa d’intensificació de la llengua anglesa, dedicant-hi 9 hores setmanals.

El raonament matemàtic

El pensament matemàtic té un paper destacat en el dia a dia a l’escola. Ens esmercem perquè els alumnes assoleixin les competències matemàtiques mitjançant la proposta de reptes que els condueixen a investigar i reflexionar sobre els diferents continguts treballats. La contextualització i els materials manipulatius ens ajuden a viure a l’aula l’experimentació, el raonament i la comprensió.

Des de fa uns anys, hem incorporat la robòtica a l’assignatura de matemàtiques de 1r a 4t de primària a través de LEGO Education. Durant un trimestre, els alumnes del cicle inicial i mitjà treballen, 2 hores a la setmana, continguts de robòtica (màquines simples i màquines motoritzades) seguint la metodologia de les 4 ces: connectar, construir, contemplar i continuar.

La societat canviant ens empeny a integrar en el currículum la robòtica i el bon ús de les noves tecnologies. Els alumnes de primer a quart de primària aprenen robòtica durant un trimestre dins l’assignatura de matemàtiques. De la mateixa manera, des del primer curs de primària fins al darrer, es treballa l’ús de les noves tecnologies posant èmfasi en la necessitat de fer-ne un ús responsable i respectuós cap a un mateix i als altres. En aquesta línia, els alumnes de cinquè i sisè participen en el programa Connecta +, orientat a fer reflexionar a alumnes, famílies i mestres sobre l’ús de les noves tecnologies i les conductes i hàbits que tenim a la xarxa.

Tot el que fem a primària ve guiat en tot moment per la voluntat de formar els alumnes no només en la vessant acadèmica, sinó també i molt especialment en la vessant espiritual i humana.

Formació espiritual. A part de l’assignatura de Religió Catòlica,  els alumnes tenen l’opció d’assistir mensualment a les meditacions a càrrec del departament de capallenia de l’escola. També, els que ho desitgen, a partir de cinquè de primària poden participar de la Missa diària que hi ha a l’escola.

Formació humana. Mitjançant el pla formatiu del B!Caràcter, els alumnes treballen un conjunt d’objectius i estratègies orientades a desenvolupar els hàbits i fortaleses del caràcter, amb l’objectiu final que els alumnes siguin capaços d’assolir l’excel·lència personal. En aquest camí de millora personal, el tutor de classe i el tutor personal tenen un destacat paper, oferenint a l’alumne un seguiment individualitzat. Aquest seguiment individualitzat es concreta amb entrevistes mensuals.

Contacte

Vine a conèixer-nos

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  InfantilPrimàriaSecundariaBatxillerat

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat