Convocatòria 2021-2022

Bell-lloc és centre examinador de la Universitat de Cambridge. Cada any, nombrosos alumnes es presenten a les proves dels YOUNG LEARNERS de primària, al PET, al FCE i al CAE. Totes les proves, llevat de la del CAE, es poden realitzar al col·legi.

21 maig: PET i First for schools per a tothom, excepte per als alumnes de segon de batxillerat, a Bell-lloc.

4 juny: Bell-lloc, First for schools per a als alumnes de segon de batxillerat, a Bell-lloc.

18 juny: CAE, a la UdG.