DOIP - Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Funcions i/o serveis del DOIP

EL DOIP té com a objectiu principal donar suport al treball pedagògic i atendre totes aquelles demandes tan per part de les famílies com del equip docent, relacionades amb el desenvolupament dels aprenentatges i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes del nostre centre, oferint així, una atenció personalitzada i específica per tal que segueixin el progrés dels aprenentatges i desenvolupar-se de forma integral.

L’escola compta amb una psicòloga i amb un equip de docents especialitzat per a totes les etapes, per tal d’orientar els alumnes i a les famílies que requereixin d’aquest servei.

Els serveis que s’inclouen en el Pla Bell-lloc són els següents:

  • Assessorament equip docent.
  • Assessorament/orientació a alumnes i família.
  • Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Atenció, suport i recursos a tot l’alumnat per a un adequat benestar emocional.
  • Atenció personalitzada i seguiment individual de l’alumne que ho requereixi.
  • Avaluació de les habilitats dels alumnes tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.
  • Cribratge de les demandes d’orientació i diagnosi de les diferents etapes educatives.
  • Coordinació amb professionals externs, que estiguin atenent als alumnes o bé que requereixin d’una atenció externa especialitzada.