Educació Personalitzada

Bell-lloc és conscient que cada alumne és únic i irrepetible. El col·legi s’esforça per oferir una educació personalitzada, respectuosa i exigent, adaptada als talents i singularitats de cada persona.

La formació que s’ofereix –humana, intel·lectual, social, espiritual, emocional, estètica i esportiva-comprèn totes les dimensions de la personalitat. Es fomenta l’amor a la veritat i a la llibertat; la laboriositat; el respecte i la delicadesa en el tracte amb els altres; l’ordre, la puntualitat, la cura de les coses petites i la feina ben enllestida.

Per contribuir a atendre la persona en la seva individualitat, i d’acord amb els pares, Bell-lloc assigna a cada alumne un tutor personal, que és un dels professors de l’alumne en l’etapa educativa en la qual es troba.

El tutor personal és el nexe de comunicació entre la família i el col·legi. Es reuneix amb cada alumne assignat com a mínim un cop al mes, i els pares poden demanar entrevista amb ell sempre que ho necessitin, per comentar l’evolució acadèmica i personal del seu fill. En general, es procura que les entrevistes entre el tutor personal i els pares tinguin una periodicitat trimestral.