Quina lateralitat té el teu fill/a? Destra, esquerrana o creuada?

4 maig, 2020

El nostre cervell està subdividit en dos hemisferis, el dret i l’esquerre. Ambdós hemisferis estan units per un cos callós, que és una banda de fibres que els connecta i a través de la qual es vehicula la transmissió d’informació que procedeix de la visió, del tacte, de la oïda, etc.

La major part de la informació que arriba al nostre cervell procedent dels sentits ha de creuar des del costat que rep l’estímul sensorial a l’hemisferi oposat.

Fora de casos excepcionals, cada hemisferi governa una sèrie de funcions. Així doncs, l’hemisferi cerebral dret governa la percepció visual i de l’espai  (no verbal) que tenim del món, així com les emocions i les habilitats creatives i artístiques. En canvi, l’hemisferi esquerre regeix el llenguatge (parla i escriptura), la lògica i les habilitats matemàtiques i analítiques.
Simplificant molt podríem dir que l’hemisferi dret és el “cervell artístic i intuïtiu” i l’hemisferi esquerre és “el cervell lògic, racional i analític”.

La lateralitat pot ser “dretana o esquerrana” en funció de l’hemisferi cerebral dominant i, tot i que en general l’ésser humà està lateralitzat a la dreta, hi ha un número important d’ individus lateralitzats a l’esquerra. Són els denominats “esquerrans”, més comú en nens (11%) que en nenes (9%), sense que s’hagin determinat les causes. Tot i que no s’ha pogut establir el factor hereditari, es creu que el fet de pertànyer a una família en la que hi ha esquerrans, predisposa amb més força aquesta condició.

Hi ha algunes curiositats sobre els esquerrans, per exemple:

  • Tenen avantatges en certs esports, com el futbol i el tennis, per tenir una millor visió espacial.
  • Solen ser més precoços en matemàtiques i en el desenvolupament del llenguatge (un estudi de la St. Lawrence University va determinar que en la majoria dels casos el coeficient intel·lectual superava els 140, degut a que utilitzen més l’hemisferi dret).
  • Maneguen pitjor les seves emocions. Les àrees de la escorça cerebral que processen les emocions negatives, com la ira, presenten una activitat més gran i això els fa més vulnerables a irritar-se amb facilitat i enfadar-se sense motiu.
  • Solen tenir un gran temperament artístic, doncs l’hemisferi dret és el que regeix la creativitat, la imaginació i les idees.
  • Són més àgils i ràpids mentalment, degut a que les connexions entre els 2 hemisferis es fan de manera més ràpida.
  • Tenen més probabilitats de patir dislèxia o dèficit d’atenció/hiperactivitat. Això es degut a que es creu que un 30% dels esquerrans no tenen un hemisferi dominant.

Nen de 9 anys esquerrà

Nena de 10 anys esquerrana

Una qüestió a tenir en compte és que quan estem davant d’un nen o nena clarament esquerrà, se l’ha de deixar escriure amb la mà esquerra des de l’inici de la seva escolaritat. En canvi, quan es tracta d’un nen o nena ambidextre, que normalment utilitzen malament les dues mans, s’aconsella fixar la mà dreta sempre que sigui possible, és a dir, quan veiem que la mà esquerra no és clarament la millor i la preferida pel nen o nena.

Una altra tipus de lateralitat és l’anomenada  “lateralitat creuada o heterogènia”. És quan s’utilitza la part dreta per realitzar algunes funcions i la part esquerra per realitzar unes altres. Un exemple seria el cas d’un nen o nena esquerrà de mà i braç, però dret d’ull, cama (peu) o altres camps neuromusculars.

Nen de 10 anys amb lateralitat creuada i disgràfic

Es calcula que un 25% de la població (nens, adolescents i adults) té problemes de lateralitat.

Tant els dretans com els esquerrans poden tenir un bon desenvolupament neurofisiològic, sempre i quan aquesta lateralitat estigui ben  definida, és a dir, que sigui homogènia. Per això, quan abans posem atenció a com escriuen els més petits, abans podrem solucionar possibles problemes futurs que puguin afectar a l’escolaritat i a la autoestima del nen o nena.

IMMA LIDÓN i CORBÍ
Diplomada en Grafologia i en Psicopatologia Clínico-Grafològica
Especialitzada en Perícia Cal.ligràfica Judicial por l’Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.immalidonperitocaligrafo.com/
http://www.caracter-grafologia.com/