Comercialització de Productes Alimentaris

Continguts
 • Constitució de Petits Negocis Alimentaris (165 h.):
  • UF 1: Emprenedoria i constitució de petits establiments alimentaris
  • UF 2 Estudi de la viabilitat d’un petit establiment alimentari
 • Mercadotècnia del Comerç Alimentari (99 h.):
  • UF 1: Màrqueting i recerca d’informació
  • UF 2: Polítiques comercials i pla de màrqueting
 • Dinamització del Punt de Venda en Comerços d’Alimentació (99 h.):
  • UF 1: Organització de l’espai comercial i gestió de l’àrea expositiva
  • UF 2: Aparadorisme: muntatge i manteniment d’aliments no peribles i peribles
  • UF 3: Accions promocionals i muntatge d’elements decoratius en el punt de venda
 • Atenció Comercial en Negocis Alimentaris (132 h.):
  • UF 1: Comunicació comercial bàsica
  • UF 2: Atenció al client i organització comercial
  • UF 3: Atenció comercials als proveïdors
 • Seguretat i Qualitat  Alimentària en el Comerç (99 h.):
  • UF 1: El pla de neteja , sistemes de seguretat i control – 44 h.
  • UF 2: Procediments sanitaris i ambientals en la manipulació d’aliments – 55 h.
 • Preparació i Condicionament de Productes Frescos i Transformats  (321 h.):
  • UF 1: Preparació per a la venda de carn, productes carnis, aus i derivats
  • UF 2: Preparació per a la venda de peix i productes derivats del peix
  • UF 3: Preparació per a la venda de fruites i verdures
  • UF 4: Preparació per a la venda de productes de xarcuteria, preparació i assessorament de productes gourmet
  • UF 5: Preparació per a la venda de pa, pastisseria i confiteria
 • Logística de Productes Alimentaris (132 h.):
  • UF 1: Recepció, organització, seguretat i higiene en el magatzem de productes alimentaris
  • UF 2: Expedició de productes alimentaris
  • UF 3: Inventari i gestió d’estocs de productes alimentaris
 • Comerç Electrònic en Negocis Alimentaris (165 h.):
  • UF 1: Creació de la botiga virtual
  • UF 2: Gestió de les vendes en mitjans electrònics
  • UF 3: Planificació i avaluació del rendiment del comerç electrònic
 • Ofimàtica Aplicada al Comerç Alimentari (165 h.):
  • UF 1: Edició digital de textos i material publicitari
  • UF 2: Gestió de fulls de càlcul
  • UF 3: Aplicacions de gestió de dades per al comerç alimentari
 • Gestió d’un Comerç Alimentari (132 h.):
  • UF 1: Gestió de la compravenda
  • UF 2: Procés administratiu comptable i fiscal
 • Anglès (99 h.):
  • UF 1: anglès tècnic
 • Formació i Orientació Laboral (99 h.):
  • UF 1: incorporació al treball
  • UF 2: prevenció de riscos laborals
 • Síntesi (66 h.):
  • UF 1: síntesi
 • Tutoria (66 h.):
  • Tutoria
 • Formació en Centres de Treball (350 h.)

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Horari: Intensiu matins de 8:00 a 14:30 h.

Metodologia acadèmica

Bell-lloc ofereix una educació personalitzada, respectuosa i exigent adaptada als talents i singularitats de cada persona.

La formació que s’ofereix (humana, intel·lectual, social, espiritual, emocional i estètica) comprèn totes les dimensions de la personalitat. Així doncs, es fomenta l’amor a la veritat i a la llibertat, la laboriositat, el respecte i a les delicades en el tracte en els altres, l’ordre i la puntualitat, la cura de les coses petites i la feina ben feta.

 • Caràcter propi de Bell-lloc
 • Tutories personals i preceptuació
 • Grups reduïts amb professorat especialitzat
 • Aprenentatge basat en diferents estils d’aprenentatge donant valor a les TIC i als idiomes.
 • Vinculació amb el món professional a través de visites i sortides professionalitzadores.
 • Formació en centres de treball

 

Requisits i Sortides

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Sortides acadèmiques

 • Poder accedir a un Cicle superior
 • Poder cursar cursos d’especialització professional
 • Poder accedir al Batxillerat

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • responsable o encarregat o encarregada, d’un establiment alimentari;
 • responsable o encarregat o encarregada de secció, sala o departament de botiga d’alimentació;
 • gestor o gestora de petit comerç alimentari;
 • responsable, o encarregat o encarregada, de comerços alimentaris en línia;
 • assessor o assessora comercial de productes alimentaris;
 • venedor o venedora de productes alimentaris.
Condicions econòmiques
 • Preu: 400€/mes
 • Matrícula: Omplir el formulari de la part inferior o contactar amb secretaria acadèmica a secretaria@bell-lloc.org
Emplena aquest formulari

M'interessa

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Comercialització de Productes AlimentarisAdministració i finances

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat