Producció audiovisual i espectacles

Continguts
 • Planificació de Projectes Audiovisuals (231 hores)
 • Gestió de Projectes de Cinema, Vídeo i Multimèdia (132 hores)
 • Gestió de Projectes de Televisió i Ràdio (99 hores)
 • Planificació de Projectes d’Espectacles i Esdeveniments (165 hores)
 • Gestió de Projectes d’Espectacles i Esdeveniments (99 hores)
 • Recursos Expressius Audiovisuals i Escènics (165 hores)
 • Mitjans Tècnics Audiovisuals i Escènics (198 hores)
 • Administració i Promoció d’Audiovisuals i Espectacles (165 hores)
 • Eines Informàtiques pel Desenvolupament de Projectes Audiovisuals i d’Espectacles (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Producció d’Audiovisuals i Espectacles (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixin cap dels requisits relacionats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir 19 anys o bé haver-los complert durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat i sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

L’assoliment d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com:

 • ajudant de producció de cinema;
 • ajudant de producció de vídeo;
 • ajudant de producció de televisió;
 • ajudant de producció d’animació;
 • ajudant de producció de multimèdia;
 • ajudant de producció de ràdio;
 • cap de producció d’espectacles en viu i esdeveniments;
 • ajudant de producció d’espectacles en viu i esdeveniments;
 • gerent de companyia.
Condicions econòmiques
 • Matrícula: 200€.
 • Cost anual per curs: 2000€, a abonar en 10 mensualitats de 200€.
Emplena aquest formulari

M'interessa

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Comercialització de Productes AlimentarisAdministració i finances

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat