ESO

2n ESO: vacunacions

Data inici : 20/03/2023 - 09:00
Data fi : 20/03/2023 - 17:00

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administrarà, a través dels equips d’atenció primària, les vacunes als alumnes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya.

La vacuna contra el tètanus i la diftèria (vacuna Td), en una única dosi (dosi de record) s’administrarà el proper dilluns 20 de març.

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania.

L’objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-ne al màxim l’accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració. S’establiran les mesures de seguretat i higiene que corresponguin, en funció de la situació epidemiològica del moment, per tal de poder desenvolupar amb normalitat la vacunació als centres escolars.

Cal signar l’autorització i retornar-la a l’escola abans del dilluns 13 de març.

Recordar als alumnes, que el dia de la vacunació han de portar el Llibre de salut.

AUTORITZACIÓ