Avaluació de diagnòstic

Data inici : 02/04/2024 - 09:00
Data fi : 30/04/2024 - 17:00

Durant el mes d’abril els alumnes de 4t de Primària realitzaran les proves d’avaluació de diagnòstic. Són proves que tenen un caràcter formatiu i orientador per als centres, els docents, l’alumnat, les famílies i el conjunt de la comunitat educativa. Les àrees que seran avaluades són: Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Anglesa, Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural i Matemàtiques.