Segona entrega del TdR

Data inici : 02/04/2024 - 09:00
Data fi : 02/04/2024 - 17:00

Els alumnes de 1r de Batxillerat hauran de fer la segona entrega el seu TdR, continuant així el procés de realització d’aquest treball d’investigació que va començar al mes de gener. El TdR és una assignatura més del batxillerat i, tot i que l’entrega definitiva es fa a l’octubre del curs de 2n de batxillerat i la seva defensa oral al desembre, és un treball de llarg recorregut que comença a 1r de batxillerat. L’objectiu de les entregues parcials és ajudar els alumnes a avançar en el seu TdR i pautar què cal anar fent en cadascuna de les entregues parcials.