Orientació per a triar Batxillerat

Història del món contemporani
Sr. Albert Vergés
Opció C: Ciències Socials i Opció D: Humanitats
Assignatura de 1r

Economia de l’empresa
Sr. Jordi González
Opció C: Ciències Socials
Assignatura de 1r i 2n

Biologia
Sr. Joan Pòrtulas
Opció B: Ciències
Assignatura de 1r i 2n

Dibuix tècnic
Sr. Albert Rodríguez
Opció A: Tecnologia
Assignatura de 1r i 2n

Economia
Sr. Lluís Esteve Mercader
Opció C: Ciències Socials i Opció D: Humanitats
Assignatura de 1r

Física
Sr. Gerard Campillos
Opció A: Tecnologia i Opció B: Ciències
Assignatura de 1r i 2n

Física de Batxillerat Internacional
Sr. Albert Rodríguez
Batxillerat Internacional

Literatura Catalana
Sr. Fèlix Bruguera
Opció C: Ciències Socials i Opció D: Humanitats
Assignatura de 1r

Literatura Universal
Sr. Toni Cassany
Opció D: Humanitats
Assignatura de 1r

Llatí
Sr. Eudald Vilas
Opció D: Humanitats
Assignatura de 1r i 2n

Matemàtiques científiques
Sr. Juli de Castro
Opció A: Tecnologia i Opció B: Ciències
Assignatura de 1r i 2n

Matemàtiques de Batxillerat Internacional
Sr. Manel Juny
Batxillerat Internacional

Matemàtiques de ciències socials
Sr. Martí Roca
Opció C: Ciències Socials
Assignatura de 1r i 2n

Química
Sr. Xavier Acín
Opció A: Tecnologia i Opció B: Ciències
Assignatura de 1r i 2n

Sistemes ambientals i societats
Sr. Joan Pòrtulas
Batxillerat Internacional

Tecnologia industrial
Sr. Gerard Campillos
Opció A: Tecnologia
Assignatura de 1r i 2n