La Playlist del B!Caràcter

Seleccions musicals basades en les competències traballades amb els alumnes en el projecte B!Caràcter.

OPTIMISME

AFANY D'APRENDRE

AMISTAT

APERTURA ALS ALTRES

AUTOESTIMA

CIVISME

COMUNICACIÓ

COOPERACIÓ

CREATIVITAT

EMPENTA

FORTALESA

GENEROSITAT

INTEGRITAT

JUSTÍCIA

LIDERATGE

ORDRE

PERSEVERANÇA

PRUDÈNCIA

RESPONSABILITAT

SINCERITAT

SOBRIETAT

VALENTIA

MENTALITAT OBERTA

GRATITUD

Trucan’s

972 23 21 11

Escriu-nos

infoadmissions@bell-lloc.org

Visita’ns

Can Pau Birol, 2 17005 Girona