Com convertir els nois en lectors

3 desembre, 2020

Si bé fa dècades que l’escola mixta és el model escolar hegemònic en els països del nostre entorn, l’escletxa educativa de gènere entre nois i noies continua essent present i estable. L’àmbit lingüístic és un dels que presenta més diferències de gènere en la relació de l’alumnat amb l’aprenentatge.

Els estudis demostren que les noies adquireixen el llenguatge abans que els nois, fan servir un vocabulari més ampli, i quan inicien la primària ja construeixen frases molt més complexes. Durant l’escolarització, les noies tendeixen a superar els nois en ortografia, expressió oral i capacitat de redacció.

En general, tal com atesta l’observació social i les dades de l’OECD, les noies són, amb diferència, millors lectores que els nois. Elles llegeixen per plaer amb més freqüència, i desenvolupen una relació més positiva amb els llibres i la literatura. Quan els nois trien lectures, es decanten per còmics o per la no ficció, unes opcions de complexitat lingüística inferior. La recerca també indica que els pares tendeixen a llegir més amb les filles que amb els fills, perpetuant una cultura socialment establerta que associa la literatura a la feminitat.

És innegable que la lectura és una de les portes principals de l’aprenentatge. Connectar els nois amb la lectura, doncs, és posar els fonaments del seu èxit escolar i de la seva capacitat de continuar aprenent al llarg de tota la seva etapa adulta.

Com podem promoure i millorar la relació dels nois amb la lectura? Aquí teniu uns quants consells pràctics:

  1. Pare, també et toca a tu! No deixis que sigui la teva dona l’única persona preocupada per la vida escolar i les lectures dels fills. Pren un rol actiu, juntament amb la teva dona, en la promoció de la cultura escrita. Parla als teus fills dels llibres que hagis llegit, i deixa que et vegin sovint amb un llibre entre les mans. És important que els nois integrin la lectura en la construcció de la seva masculinitat. El professorat de la primària, etapa on es forgen les aficions lectores, és majoritàriament femení, i a les llars són les mares les que habitualment compren els llibres de lectura dels fills. És urgent que els pares de família s’involucrin activament en el procés d’adquisició de les aficions culturals dels fills.
  2. Troba temps per llegir amb el teu fill: convé que tant el pare com la mare dediquin temps a llegir amb els fills. Estones de qualitat, lúdiques, sense estrès, plenes de petites converses agradables sobre el llibre.
  3. Saber quins gèneres i temàtiques atreuen més al teu fill. Wendy Schwart, autor de Helping Underachieving Boys Read Well and Often, afirma que cal integrar la perspectiva masculina en la selecció dels materials de lectura. Segons Schwart, les noies tendeixen a ser més decidides a l’hora de definir els llibres que els agraden.
  4. Promou moments de lectura silenciosa a casa: preferiblement els caps de setmana, estableix a l’horari familiar estones silencioses de lectura, apagant totes les pantalles i les distraccions. En aquests moments familiars de lectura silenciosa convé que tots els membres de la família estiguin llegint, començant pels pares.
  5. Fes preguntes de comprensió al teu fill. Gaudir de la lectura està molt relacionat amb ser capaç de teixir el fil de la comprensió davant d’una exposició escrita o oral. Quan miris pel·lícules o llegeixis textos breus amb els teus fills, interromp de tant en tant la narració per fer-los preguntes de comprensió que assegurin que no estan perdent el fil dels esdeveniments.