L’educació del caràcter, eix vertebrador del projecte educatiu de Bell-lloc

1 setembre, 2022

Marthin Luther King ho tenia clar quan afirmava que l’objectiu d’una educació com cal és educar la intel·ligència i el caràcter. Una educació veritablement humana és aquella que ofereix als alumnes les virtuts per viure una vida d’excel·lència, nucli de la veritable felicitat, i centre de la realització personal, familiar i laboral.

La investigació en ciències de l’educació mostra que els programes d’educació del caràcter poden millorar el rendiment acadèmic. Per exemple, un estudi del 2003 va analitzar més de 600 escoles estatals de Califòrnia i va trobar una correlació entre l’educació del caràcter d’una escola i les seves qualificacions acadèmiques.

Un altre estudi, publicat a School Psychology Quarterly l’any 2008, va trobar que la competència socioemocional, estretament relacionada amb l’educació del caràcter, va influir radicalment en les habilitats acadèmiques de gairebé 300 alumnes de tercer de primària que van participar a l’estudi. A més a més, un metaanàlisi recent de més de dos-cents estudis diferents ha trobat que l’educació del caràcter realment té un efecte positiu en el rendiment acadèmic, augmentant les puntuacions de les proves d’assoliment d’11 a 17 punts percentuals.

El professor nordamericà de psicologia clínica de Rutgers Maurice Elias, que ha investigat àmpliament aquest tema, destaca la importància de l’educació del caràcter a l’aula. “És evident”, afirma, “que una escola d’èxit serà una escola que es preocupi pel caràcter dels seus alumnes”.

Durant més de 50 anys d’història, Bell-lloc ha procurat el creixement personal de cada alumne en els vessants intel·lectual, afectiu i espiritual, en un clima de llibertat i responsabilitat personals, oferint als pares els mitjans oportuns per dur a terme aquesta tasca amb una continuïtat natural entre l’escola i la llar.

A Bell-lloc l’educació del caràcter impregna totes les nostres actuacions, però esdevé especialment bastida en el projecte B!Caràcter. Es tracta d’ un projecte elaborat per un conjunt de professors de Bell-lloc que té com a objectiu  desenvolupar els hàbits i fortaleses del caràcter dels nostres alumnes per tal que assoleixin l’excel·lència personal, proporcionant, també a les famílies, les eines per donar continuïtat a la tasca que es porta a terme des de l’escola.

Podeu trobar més informació sobre el programa en aquest enllaç: https://www.bell-lloc.org/projecte-educatiu/formacio-del-caracter-bcaracter/