Optatives 4t d'ESO Curs 2023-24

Els alumnes que en posteriors cursos cursaran 4t d’ESO tenen l’opció d’escollir tres assignatures optatives amb l’objectiu de definir el seu propi itinerari acadèmic. Fer una bona elecció d’aquestes assignatures és una decisió important per als estudiants de secundària ja que, a través d’aquestes matèries, els estudiants poden explorar diferents àrees d’interès, desenvolupar les seves habilitats en àrees específiques i preparar-se per al seu futur acadèmic i/o professional. En aquest sentit, és important, però no determinant, pensar en quins estudis postobligatoris es realizaran.

Bell-lloc, per tal de cobrir les diferents demandes i necessitats els seus estudiants, ofereix un ampli ventall d’assignatures optatives relacionades amb les diferents branques de coneixement i, per tant, connecten directament amb les diferents opcions de batxillerat: tecnològic, científic, social i humanístic.

Les diferents franjes d’optatives son:

Física i química

Biologia i geologia

Economia

Llatí

 

Assigantures de 3h/setmana

STEAM

Física i química

Psciologia

Economia

 

Assignatures de 3h/setmana

Digitalització

Moviment i cos humà

Emprenedoria

Comunicació visual i artística

 

Assignatures de 2h/setmana

Les assignatures ofertades pel proper curs 2023/24 son:

Descripció: De forma semestral, els alumnes alternaran les dues disciplines per consolidar les bases del que han de ser aquestes assignatures a batxillerat. Prendrà especial importància la feina desenvolupada al laboratori i l’aplicació pràctica dels conceptes teòrics.

Programa:

1. Cinemàtica

2. Forces i moviment

3. Energia, treball i calor

4. Àtoms i enllaços

5. Formulació i nomenclatura inorgànica

6. Reaccions químiques

7. Projecte experimenta

 

Branca de coneixement: científic i tecnològic

Descripció: L’assignatura serà una introducció a la biologia que es pot cursar a batxillerat i servirà per assentar les bases del mètode científic en els alumnes a qui agradin les ciències experimentals. Tot aquell alumne que vulgui cursar un batxillerat científic és molt recomanable que realitzi aquesta matèria.

Programa:

1. Historia de la Terra

2. Processos geològics interns

3. La cèl·lula

4. El material genètic

5. L'herència

6. Flux de la matèria i l'energia als ecosistemes

7. Evolució

 

Branca de coneixement: científic

Descripció: El moviment en el cos humà comporta una millora en el seu funcionament. L’objectiu és veure els factors que influeixen en aquesta millora, i per això es tindran en consideració els següents apartats: beneficis de l’activitat física, coneixement de les recomanacions de l’OMS en referència a l'activitat física i calcular la despesa energètica d’aquesta, anàlisi del moviment del cos humà i dels objectes (Biomecànica), nutrició de manera general (càlcul calòric i dels principis immediats) i en particular en la dieta a seguir abans, durant i després de la competició, verificació de la informació que proporcionen les Apps de control de l’activitat física i saber planificar una activitat física relacionada amb el temps de lleure.

Programa:

1. Activitat física saludable

2. Anàlisi del moviment: Biomecànica

3. Nutrició i activitat física

4. Temps de lleure i activitat física

 

Branca de coneixement: científic

Descripció: Proporcionarem una bàsica interpretació científica de l’activitat humana, individual i social, amb l’objectiu que assoleixin objectivitat en la comprensió del comportament de les persones, així com una actitud crítica sobre les realitats humanes i socials que promouen sovint els mitjans de comunicació. Per això, estudiarem els conceptes propis de la filosofia per donar rigor i base a l'argumentació.

Programa:

1. Bases biològiques de la conducta humana

2. Argumentació i falàcies

3. Intel·ligència emocional

 

Branca de coneixement: social i científic

Descripció: Aquesta assignatura ofereix als alumnes l’oportunitat d’aprendre a portar a la pràctica una idea de negoci que solucioni un problema social. Els alumnes han de crear la seva pròpia miniempresa, aprenent així com funciona una empresa real i descobrint com poden utilitzar els seus talents per crear un negoci. L'assignatura inclou la participació en el programa d'Intel "AI for Youth" on aprendran a utilitzar la intel·ligència artificial en el seu propi negoci.

Programa:

1. Com ser un emprenedor d'èxit.

2. Creació d'una miniempresa que solucioni un problema social

3. Ús de la Intel·ligència artificial en l'emprenedoria

4. Aplicació de la IA al projecte de miniempresa

5. Participació en concursos internacionals.

 

Branca de coneixement: social

Descripció: En aquesta assignatura aprendrem com funciona l'economia d'un país: l'atur, la inflació, què cal fer per reactivar l'economia quan hi ha crisi, els impostos, el frau fiscal, com funcionen els paradisos fiscals o com es fa la declaració de renda (IRPF).

Programa:

1. El funcionament de l'economia d'un país

2. Les criptomonedes: funcionament i inversió en borsa amb jocs de simulació

3. Com invertir a la borsa

4. El funcionament dels bancs

5. Participació en concursos i projectes internacionals

 

Branca de coneixement: social

Descripció: La optativa Competència Digital (CD) o Digitalització 4t d’ESO consisteix en l’assoliment de 5 mòduls competencials essencials pels estudis i el futur. També hi ha un sisè mòdul totalment voluntari sobre programació de pàgines web amb HTML5 i CSS4. L’assignatura es divideix en 5 mòduls que es desenvolupen en metodologia ABP i FlipedClassroom on l’alumne s’enfronta a diferents reptes i va confeccionant el seu propi portfoli educatiu.

Programa:

1. Maquinari i programari

2. Programari en línia

3. Processador de textos

4. Full de càlcul

5. Edició en mapa de bits (amb Photoshop)

6. Programació web amb HTML i CSS

 

Branca de coneixement: tecnològic

Descripció: La optativa de STEAM o Tecnologia 4t d’ESO consisteix en dos aprenentatges ben diferenciats i alhora interrelacionats. Per una banda realitzarem una hora a la setmana de Big DATA i ens presentarem al Repte BigData de La Caixa on els millors treballs nacionals compateixen a Barcelona al Datató (tres dies on es visiten centres relacionats amb el BigData i es treballa un repte on els dos finalistes guanyen un viatge a Silicon Valley. A les altres dues hores, desenvoluarem la competència tecnològica amb un programa anomenat Steam in a Box que capacita la competència tecnològica amb l’aprenentatge per descobriment.

Programa:

1. Electrònica amb Arduino

2. Impressió i modelatge 3D

3. IoT (Internet de les Coses)

4. Repte Big DATA

 

Branca de coneixement: tecnològic

Descripció: L’assignatura optativa de Llengua Llatina és un viatge en el temps per conèixer i, per tant comprendre els orígens de tot el que som avui en dia. Va adreçada als alumnes que ja, a aquestes alçades, tenen una clara vocació lectora i humanista, que volen entendre el vocabulari que utilitzen i ampliar-lo; als alumnes que potser triaran el llatí com a optativa al primer curs d’un Batxillerat Humanístic o Social (fins i tot, potser, sense renunciar a fer matemàtiques); i finalment, sense excloure cap de les premisses anteriors, als alumnes als quals els atreu la història o l’arqueologia.

Programa:

1. Actual distribució urbana, organització de les ciutats i toponímia.

2. Institucions en base a les quals ens organitzem avui en dia, així com de les lleis que les sustenten.

3. La vida quotidiana: des de la família al sistema educatiu

4. Llengua, literatura i pensament

 

Branca de coneixement: humanístic

Descripció: L’assignatura pretén descobrir la capacitat innata de l’ésser humà per expressar-se amb imatges, dotant a l’alumne d’eines pròpies de comunicació visual i d’expressió artística per tal que sigui capaç de realitzar projectes visuals, experimentar amb diverses tècniques pictòriques i d’imitar els mestres de la història de l’art.

Programa:

1. MÒDUL DE PROJECTES VISUALS: Projecte fotogràfic, anunci televisiu, anunci gràfic, disseny cartell promocional de futbol, disseny coberta del llibre ideal i disseny portada d’un magazine literari.

2. MÒDUL DE PROJECTES ARTÍSTICS: Tècniques de creativitat en la il·lustració, mirada personal sobre un conte tradicional, experimentació amb tècniques pictòriques, llibre d’artista, expressió artística de conceptes universals i imitació dels mestres de l'art.

 

Branca de coneixement: humanístic

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al coordinador de l’etapa: josep.martinez@bell-lloc.org

Contacte

Vine a conèixer-nos

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  InfantilPrimàriaSecundariaBatxillerat

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat