Matèries Optatives 4t d'ESO Curs 2024/25

Els alumnes que en posteriors cursos cursaran 4t d’ESO tenen l’opció d’escollir tres matèries optatives amb l’objectiu de definir el seu propi itinerari acadèmic. Fer una bona elecció d’aquestes assignatures és una decisió important per als estudiants de secundària ja que, a través d’aquestes matèries, els estudiants poden explorar diferents àrees d’interès, desenvolupar les seves habilitats en àrees específiques i preparar-se per al seu futur acadèmic i/o professional. En aquest sentit, és important, però no determinant, pensar en quins estudis postobligatoris es realitzaran.

Bell-lloc, per tal de cobrir les diferents demandes i necessitats els seus estudiants, ofereix un ampli ventall de matèries optatives relacionades amb les diferents branques de coneixement i, per tant, connecten directament amb les diferents modalitats de batxillerat: Ciències i tecnologia; i Humanitats i ciències socials.

Les diferents franges de matèries optatives son:

Física i Química

Biologia i Geologia

Economia Bàsica

Llatí: Llengua i Cultura

 

Assignatures de 3h/setmana

Tecnologia

Física i Química

Psicologia i Filosofia

Economia Bàsica

 

Assignatures de 3h/setmana

Digitalització

Moviment i cos humà

Emprenedoria

Comunicació Visual i Artística

Segona Llengua Estrangera: Francès

 

Assignatures de 2h/setmana

Les matèries ofertades pel proper curs 2024/25 son:

Descripció: De forma semestral, els alumnes alternaran les dues disciplines per consolidar les bases del que han de ser aquestes assignatures a batxillerat. Prendrà especial importància la feina desenvolupada al laboratori i l’aplicació pràctica dels conceptes teòrics.

Programa:

1. Cinemàtica

2. Forces i moviment

3. Energia, treball i calor

4. Àtoms i enllaços

5. Formulació i nomenclatura

6. Reaccions químiques

7. Projecte experimenta

 

Branca de coneixement: Ciències i tecnologia

Descripció: L’assignatura serà una introducció a la biologia que es pot cursar a batxillerat i servirà per assentar les bases del mètode científic en els alumnes a qui agradin les ciències experimentals. Tot aquell alumne que vulgui cursar un batxillerat científic és molt recomanable que realitzi aquesta matèria.

Programa:

1. Historia de la Terra

2. Processos geològics interns

3. La cèl·lula

4. El material genètic

5. L'herència

6. Flux de la matèria i l'energia als ecosistemes

7. Evolució

 

Branca de coneixement: Ciències i tecnologia

Descripció: El moviment en el cos humà comporta una millora en el seu funcionament. L’objectiu és veure els factors que influeixen en aquesta millora, i per això es tindran en consideració els següents apartats: beneficis de l’activitat física, coneixement de les recomanacions de l’OMS en referència a l'activitat física i calcular la despesa energètica d’aquesta, anàlisi del moviment del cos humà i dels objectes (Biomecànica), nutrició de manera general (càlcul calòric i dels principis immediats) i en particular en la dieta a seguir abans, durant i després de la competició, verificació de la informació que proporcionen les Apps de control de l’activitat física i saber planificar una activitat física relacionada amb el temps de lleure.

Programa:

1. Activitat física saludable

2. Anàlisi del moviment: Biomecànica

3. Nutrició i activitat física

4. Temps de lleure i activitat física

 

Branca de coneixement: Ciències i tecnologia

Descripció: Proporcionarem una bàsica interpretació científica de l’activitat humana, individual i social, amb l’objectiu que assoleixin objectivitat en la comprensió del comportament de les persones, així com una actitud crítica sobre les realitats humanes i socials que promouen sovint els mitjans de comunicació. Per això, estudiarem els conceptes propis de la filosofia per donar rigor i base a l'argumentació.

Programa:

1. Bases biològiques de la conducta humana

2. Argumentació i falàcies

3. Intel·ligència emocional

 

Branca de coneixement: Humanitats i ciències socials

Descripció: Aquesta assignatura ofereix als alumnes l’oportunitat d’aprendre a portar a la pràctica una idea de negoci que solucioni un problema social. Els alumnes han de crear la seva pròpia miniempresa, aprenent així com funciona una empresa real i descobrint com poden utilitzar els seus talents per crear un negoci. L'assignatura inclou la participació en el programa d'Intel "AI for Youth" on aprendran a utilitzar la intel·ligència artificial en el seu propi negoci.

Programa:

1. Com ser un emprenedor d'èxit.

2. Creació d'una miniempresa que solucioni un problema social

3. Ús de la Intel·ligència artificial en l'emprenedoria

4. Aplicació de la IA al projecte de miniempresa

5. Participació en concursos internacionals.

 

Branca de coneixement: Humanitats i ciències socials

Descripció: L'assignatura d'economia bàsica ofereix als alumnes una comprensió profunda de com funciona l'economia d'un país, explorant temes com l'atur, la inflació, les crisis econòmiques i les estratègies per reactivar l'economia en moments de crisi, així com el funcionament dels impostos i altres aspectes financers personals i globals.

Programa:

1.  Exploració del funcionament de l'economia d'un país.

2. Estudi de les criptomonedes i la inversió.

3. Introducció a les estratègies d'inversió en  en borsa mitjançant jocs de simulació.

4. Anàlisi del funcionament del sistema bancari.

5. La Declaració de la Renda (IRPF).

6. El funcionament dels bancs.

 

Branca de coneixement: Humanitats i ciències socials

Descripció: La optativa Competència Digital (CD) o Digitalització 4t d’ESO consisteix en l’assoliment de 5 mòduls competencials essencials pels estudis i el futur. També hi ha un sisè mòdul optatiu i voluntari sobre elaboració de pàgines web amb llenguatge HTML5 i CSS4. L’assignatura es divideix en 5 mòduls que es desenvolupen en metodologia ABP i Fliped Classroom on l’alumne s’enfronta a diferents reptes i va confeccionant el seu propi portfoli educatiu.

Programa:

1. Maquinari i programari

2. Programari en línia

3. Ofimàtica: processador de textos i full de càlcul

5. Edició en mapa de bits

6. Elaboració web amb llenguatge HTML i CSS

 

Branca de coneixement: Ciències i tecnologia

Descripció: La optativa de tecnologia o STEM consisteix en dos aprenentatges ben diferenciats i alhora interrelacionats. Per una banda realitzarem una hora a la setmana de Big DATA i ens presentarem al Repte BigData de La Caixa on els millors treballs nacionals compateixen a Barcelona al Datató (tres dies on es visiten centres relacionats amb el BigData i es treballa un repte on els dos finalistes guanyen un viatge a Silicon Valley. A les altres dues hores, desenvoluarem la competència tecnològica amb un programa anomenat Steam in a Box que capacita la competència tecnològica amb l’aprenentatge per descobriment.

Programa:

1. Electrònica amb Arduino

2. Impressió i modelatge 3D

3. IoT (Internet de les Coses)

4. Repte Big DATA

 

Branca de coneixement: Ciències i tecnologia

Descripció: L’assignatura optativa de Llengua Llatina és un viatge en el temps per conèixer i per tant comprendre els orígens de tot el que som avui en dia. Va adreçada als alumnes que, ja a hores d’ara, tenen una clara vocació lectora i humanista i que a més volen entendre el vocabulari que utilitzen i ampliar-lo. També pot interessar als alumnes que potser triaran el llatí com a optativa al primer curs d’un Batxillerat Humanístic i finalment, sense excloure cap de les premisses anteriors, als alumnes als quals els atreu la història o l’arqueologia.

Programa:

1. Actual distribució urbana, organització de les ciutats i toponímia.

2. Origen de les institucions en base a les quals ens organitzem avui en dia, així com de les lleis que les sustenten.

3. La vida quotidiana: des de la família al sistema educatiu.

4. Llengua, literatura i pensament.

 

Branca de coneixement: Humanitats i ciències socials

Descripció: L’assignatura pretén descobrir la capacitat innata de l’ésser humà per expressar-se amb imatges, dotant a l’alumne d’eines pròpies de comunicació visual i d’expressió artística per tal que sigui capaç de realitzar projectes visuals, experimentar amb diverses tècniques pictòriques i d’imitar els mestres de la història de l’art.

Programa:

1. Mòdul de projectes visuals: projecte fotogràfic, anunci televisiu, anunci gràfic, disseny cartell promocional de futbol, disseny coberta del llibre ideal i disseny portada d’un magazine literari.

2. Mòdul de projectes artístics: tècniques de creativitat en la il·lustració, mirada personal sobre un conte tradicional, experimentació amb tècniques pictòriques, llibre d’artista, expressió artística de conceptes universals i imitació dels mestres de l'art.

3. Mòdul periodístic: elaboració de podcasts i articles per publicar a la revista digital Bell-lloc Junior Report.

 

Branca de coneixement: Humanitats i ciències socials

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al coordinador de l’etapa: josep.martinez@bell-lloc.org

Contacte

Vine a conèixer-nos

  Nom i cognoms *

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  InfantilPrimàriaSecundariaBatxillerat

  Altres comentaris

  He llegit i accepto la política de privacitat