bcaracter-afany-aprendre

Afany d’aprendre

26 setembre, 2019

El Pla de Formació del Caràcter del col·legi enguany comença treballant la fortalesa Afany d’aprendre: "M’envolto de les companyies adequades i aprofito els consells dels adults i les tutories".

A l’hora de tutoria de cadascun dels cursos s’ha proposat mitjançant el mètode del cas una història que fa referència als continguts que es volen transmetre als alumnes en relació al tema del mes. S’han utilitzat les següents claus del pensament: canvi, responsabilitat, causa-efecte, reflexió, funció, connexió, emoció, responsabilita i punts de vista. Aquestes claus han permès als alumnes fer treballar el cervell de diferents formes tot generant hàbits de ment.

Aquesta fortalesa es pot treballar a casa amb el material que hi ha al apartat “orientacions per als pares” de la pàgina del B!Caràcter.