Competències bàsiques a sisè de primària

Competències bàsiques a sisè de primària

9 maig, 2018

Els dies 8, 9 i 10 de maig s’ha dut a terme l’avaluació de les Competències Bàsiques de sisè de primària.

Aquesta setmana s’ha realitzat la prova d’avaluació del sisè curs de l’educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’etapa. Es tracta d’una prova que es realitza a tots els centres d'educació primària de Catalunya. Té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres. Les competències bàsiques avaluades enguany han estat les de les àrees de medi natural, llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques. Els resultats es lliuraran a les famílies el dimarts 26 de juny juntament amb les notes finals, deures d’estiu i material pel proper curs.