190111-speaking-web

Conversa en llengua anglesa per a docents

10 gener, 2019

Enguany un conjunt de professors han iniciat ja des del principi de curs, Dins del Pla de Formació del professorat de l’escola, unes classes individuals de conversa en llengua anglesa per tal de millorar la competència oral.

El Pla de Formació del professorat contempla al llarg de tot l’any, tot un seguit d’activitats que s’emmarquen dins de la necessitat d’actualitzar de manera constant als docents que formen part de Bell-lloc. Una de les novetats és la realització de classes de conversa en llengua anglesa amb professors natius. Enganya, el Sr. Steven Davidson és l’encarregat de gestionar i fer aquestes classes individuals amb un conjunt de professors en concret.