Curs trimestral de Robotix a Cicle inicial.

Curs trimestral de Robotix a Cicle inicial

23 setembre, 2018

Al llarg de tot un trimestre els alumnes de primer i segon de primària, dins de l’àrea de matemàtiques, treballaran alguns dels conceptes mitjançant material i metodologia STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) amb LEGO Education.

Amb la metodologia STEM utilitzant LEGO education, busquem englobar l’interès per la ciència, l’ús de la tecnologia, els reptes de l’enginyeria i la passió per les matemàtiques. Aquests materials estan dissenyats per plantejar reptes als alumnes. Uns reptes pels quals hauran d’observar, investigar, predir, mesurar, calcular, dissenyar, construir, provar i avaluar. Cada alumne, en grups de dos i amb un rol assignat, realitza tot això en quatre grans blocs. Un primer on connecta el problema amb una situació real, un segon on pensa i construeix una solució, un tercer on contempla com s’adapta la seva solució al repte proposat  i un darrer pas que seria el de continuar millorant el model. Per tant, es tracta d’una estructura on l’alumne aprèn a millorar el seu model de proposta i el valor de l’aprenentatge experimentant.