Desenvolupem la competència oral en llengua anglesa

23 febrer, 2021

La competència lingüística en llengua estrangera s’estructura en cinc dimensions: comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, literària, i actitudinal i plurilingüe. La primera dimensió, la comunicació oral, vertebra tota la resta. Aquesta dimensió comprèn la comprensió, l’expressió i la interacció orals. Les tres competències descrites en aquesta dimensió tenen una importància fonamental en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera. Entendre i comunicar-se en la nova llengua és el principal objectiu. La resta de dimensions necessiten la comunicació oral perquè es puguin assolir de forma eficaç.

Els alumnes de 6è de primària, a través del projecte New Zealand, treballen l’assoliment de la competència oral en llengua estrangera gràcies al treball contextualitzat i en equip que han anat desenvolupant a l’assignatura d’anglès. Finalment, han exposat els seus treballs a la resta de la classe obtenint uns magnífics resultats.