171114-gid-web

El mòdul setmanal GID (Gestió Informació Digital)

13 novembre, 2017

Els alumnes de 1r a 4t de primària cada setmana van a l’aula d’informàtica per aprendre els conceptes teòrics i pràctics de l’ús dels ordinadors amb sistema Windows.

Cada setmana els alumnes de 1r a 4t de primària dediquen una estona a millorar la seva competència digital aprenent els conceptes necessaris per a extreure el màxim rendiment de les eines informàtiques i fent ús de les diferents plataformes que l’escola posa a la seva disposició.

Bàsicament, les eines que utilitzen són:

  • Clickedu

  • Didakids

  • EVA (Espai Virtual d’Aprenentatge)

  • Xim i Xesca. Per a alumnes de 3r i 4t de Primària

  • Gmail i Google Drive amb el domini de Bell-lloc (eines de G-Suite de Google per a escoles)

 

Clickedu és la plataforma de gestió acadèmica que utilitza Bell-lloc, un entorn privat i segur d’aprenentatge i comunicació amb els alumnes i les famílies. Conté totes les dades personals i dóna accés a eines educatives amb tots els materials i les programacions de les àrees que es treballen a primària.

A Clickedu es poden consultar notes, exàmens, informació del dia a dia a classe, calendaris online, les hores per a concertar entrevistes amb el preceptor, els menús de menjador… També s’hi pot realitzar la descàrrega online dels butlletins de notes i facilita l’accés als continguts de les altres plataformes educatives (Didakids, EVA i Xim i Xesca).

Un cop els alumnes s’han identificat a Clickedu, des de la seva pantalla d’inici poden entrar a la resta de plataformes sense haver d’introduir cada vegada un nom d’usuari i paraula de pas.

 

Didakids és un entorn d’aprenentatge amb continguts dissenyats específicament per a alumnes de primària. Des de la seva pàgina web els alumnes poden fer activitats de matemàtiques, practicar amb un llenguatge de programació molt útil per a fer pensar i divertir-se amb els jocs educatius que inclou per iniciar-se a la mecanografia o els escacs. Amb aquesta plataforma, l’alumne realitza d’una manera divertida els deures que els professors han indicat.

 

L’EVA (Espai Virtual d’Aprenentatge) de Bell-lloc és una plataforma basada en Moodle on els professors posen a la disposició dels alumnes  fitxes de reforç o ampliació, activitats online, tests, preguntes i diferents  informacions dels temes de la programació de cada assignatura. No totes les àrees fan servir la plataforma però especialment s’hi troben continguts per a l’hora d’Informàtica o GID (Gestió Informació Digital).

 

Xim i Xesca és un portal web per al foment de la lectura i la comprensió lectora. Els alumnes de 3r i 4t poden trobar centenars de títols de llibres de lectura adients per a ells. Un cop han llegit el llibre han de contestar unes preguntes per demostrar la seva comprensió lectora.

Cada setmana, els professors poden consultar i publicar els diferents rànquings de lectura per grups o classes creant una mena de campionat de lectura que motiva els alumnes a llegir.

 

G Suite és un servei de Google amb eines de productivitat i col·laboració, dissenyat per a treballar en el núvol i que a Bell-lloc utilitzem en la seva versió adaptada a escoles i el món de l’educació. Inclou les eines de correu electrònic Gmail i de Drive, sota el domini de Bell-lloc. Cada alumne disposa de la seva adreça de correu i un espai il·limitat d’emmagatzematge a núvol amb les eines de Drive. En aquest espai hi poden guardar arxius creats per ells o que han rebut de companys i/o professors per tal de poder-los treballar cooperativament. Els documents es poden editar des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. Un cop han finalitzat el seu treball, poden fer servir el correu electrònic per enviar respostes als professors o als companys amb els quals estan fent una feina col·laborativa.