180114-mapamental-web

Els mapes mentals

16 gener, 2018

Una estratègia per tenir les idees clares.

Una de les matèries més riques i abundants amb continguts és la Medi Social i Natural. Quan iniciem un projecte de treball cooperatiu en aquesta assignatura, primer de tot intentem partir dels coneixements previs del alumnes. En segon terme incidim en les seves inquietuds i dubtes per poder distribuir els continguts que volem treballar i aquí és on necessitem diferenciar “què en saben” i “què volen saber”.

Per dur-ho a terme sovint utilitzem el recurs del mapa mental ja que ens és molt útil per endreçar-nos.