En Mr. Tommy ens ajuda a millorar l’anglès

En Mr. Tommy ens ajuda a millorar l’anglès

29 octubre, 2018

En Mr. Tommy ens ensenya a parlar en anglès d’una manera divertida! Enguany, tornem a comptar amb l’ajuda dels auxiliars de conversa contemplats al Projecte Lingüístic de la nostra escola.

Donada la importància que té el coneixement i aprenentatge de la llengua anglesa, l’escola ja fa uns anys que duu a terme diverses iniciatives per millorar la competència en llengua estrangera dels seus alumnes. Un d’aquests projectes és el que realitza l’auxiliar de conversa. La seva funció és donar suport a la millora de la competència oral ja que són persones natives en relació a la llengua anglesa. Aquest reforç i millora principalment s’aconsegueix fomentant la conversa activa entre l’auxiliar i petits grups d’alumnes. Al mateix temps, també pot donar un suport lingüístic molt important a les activitats programades pel professor d’anglès i pot ser un estímul no només en l’aprenentatge de la llengua sinó també en el coneixement d’altres cultures, com la britànica i l’americana. L’auxiliar que ens acompanya a primària aquest any és en Mr. Tommy qui de ben segur aportarà molt en aquest interessant projecte dins del Departament de Llengües Estrangeres.