190131-rafa-uic

Formació per a professors de religió a la UIC

30 gener, 2019

El divendres 25 de gener el Sr. Rafa Dionis, professor de primària 1, va assistir a una jornada per a mestres de religió: "Comunicar la fe en positiu", la qual tingué lloc a la Universitat Internacional de Catalunya.

L’objectiu de la jornada fou proporcionar recursos teòrics i pràctics per mostrar la veritat i la bellesa de la religió i saber-ho comunicar de manera positiva. Per això, es va comptar amb diferents ponents, entre ells el fundador de Catholic Voices, el Sr. Jack Valero qui va explicar el seu mètode per presentar la Doctrina de l'església en positiu. A la tarda hi havia organitzats uns tallers on van mostrar diferents activitats per facilitar l'aprenentatge dels continguts de Religió. Un dels tallers va ser presentar rutines del projecte VESS que enguany apliquem a tota la primària.

Els continguts de la jornada van ser els següents:

  • 10.00 h Presentació de la jornada
  • 10.15 h Sessió amb el fundador de Catholic Voices, Jack Valero: Comunicar la fe en positiu
  • 11.00 h Repartiment de casos i treball en equip
  • 12.00 h Exposició per equips i resolució de casos
  • 12.30 h Conclusions
  • 13.00 h Pausa per dinar
  • 14.45-16.15 h Tallers d’infantil, primària i secundària. Pràctiques innovadores per exposar en positiu continguts essencials del currículum de religió
  • 16.15-17.00 h Cloenda de la jornada amb el bisbe, Antoni Vadell