Formació permanent del profesorat del Batxillerat Internacional

Formació permanent en Batxillerat Internacional

27 febrer, 2018

El Batxillerat Internacional (BI) requereix una constant actualització dels professors implicats en el Diploma.

Quatre professors de Batxillerat Internacional van fer una formació via Skype amb els formadors de Kognity, una plataforma que ofereix material digital per treballar al programa del Diploma del BI. Aquesta plataforma permet treballar amb més detall diferents aspectes de les matèries científiques del Diploma i s'està avaluant la seva incorporació al currículum.