Formació sobre la COVID-19

5 octubre, 2020

Durant aquestes primeres setmanes de curs, els professors estan realitzant una formació telemàtica sobre el virus causant de la pandemia global. L’objectiu del curs és donar pautes per a una actuació preventiva davant el Coronavirus a les aules, conèixer què és el nou Coronavirus SARS-CoV-2 (també anomenat 2019-nCoV), saber com es transmet i com hem de protegir-nos d’aquest, identificar símptomes i la forma d’actuar si els detectem, transmetre recomanacions preventives sobre l’ús d’Equips de Protecció Individual per prevenir el contagi i sensibilitzar sobre la necessitat de complir les normes d’ús d’EPI, amb les que es protegirà a si mateix i als altres.

Gràcies a aquestes formaciones el professorat pot realitzar actuacions més efectives davant de certes situacions generades per la situació sanitària actual.