ESO

Jornades de Servei Comunitari a 3r d’ESO

18 desembre, 2020

El servei comunitari s’emmarca fins del currículum ordinari de la secundària, concretament a dins de l’àmbit personal i social. Els aprenentatges que s’adquireixen a través del servei comunitari encaixen en l’adquisició de la competència social i ciutadana de l’ensenyament d’educació secundària obligatòria. El servei comunitari pretén fomentar una joventut activa i compromesa, participativa, implicant a l’alumnat de secundària en activitats col·lectives i comunitàries, i a la generació i el desenvolupament de propostes i dinàmiques pel progrés de la societat.

Durant dos dies tots els alumnes de 3r d’ESO del Col·legi han seguit amb un pla especial relacionat amb el “Medi Ambient i el Reciclatge”. El projecte comprèn activitats de tots els àmbits a més d’una xerrada inicial a càrrec d’Eugeni Domingo, Agent Ambiental de l’Ajuntament de Girona.

Gràcies a totes aquestes activitats s’ha treballat de manera interdisciplinària les següents competències de l’àmbit:

  • Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal.
  • Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge
  • Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.
  • Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable.