Uniforme de Bell-lloc

L’uniforme de Bell-lloc

1 febrer, 2017

Hem publicat el document l'Uniforme de Bell-lloc, en el mateix s'explica quin és l'uniforme de l'escola. El podeu consultar en aquesta notícia i des de l'apartat de Protocols i normatives.

Hem publicat el document l'Uniforme de Bell-lloc, en el mateix s'explica quin és l'uniforme de l'escola. La podeu consultar en aquest enllaç, "Uniforme de Bell-lloc" , i també des de l'apartat de Protocols i normatives.