190307-vess-web

Moviments oculars a 2n de primària

7 març, 2019

Combinar tots els fonaments que els nens necessiten durant l'etapa neurològica més crucial de les vides és un dels objectius de la metodologia VESS, el qual també inclou moviments psicomotrius.

Durant algunes sessions, els alumnes de 1r i 2n de primària realitzen exercicis psicomotrius per tal d'activar l'aprenentatge. Concretament durant aquesta setmana els de 2n han treballat els moviments oculars mitjançant exercicis amb els seus companys.