Pla d’Excel·lència al Cicle Superior

Pla d’Excel·lència al Cicle Superior

18 febrer, 2018

Es va iniciar el Pla d’Excel·lència al Cicle Superior de Primària. La primera activitat consistirà a participar en la dotzena edició del premi Sambori Òmnium de narrativa escolar.

Es va iniciar el Pla d’Excel·lència al Cicle Superior de Primària. L’objectiu del pla és potenciar les bones aptituds dels alumnes en els diferents àmbits del currículum a través d’activitats competencials de caire altament engrescador. El grup d’alumnes que en formen part, 12 de cinquè i 19 de sisè, han reunit dos requisits: mínim de 8 de mitjana de l’avaluació i bon comportament i actitud a l’aula. A cada avaluació s’actualitzaran els grups en base als criteris fixats. El projecte, a càrrec  del professor Sr. David Pagès, té una càrrega lectiva d’una hora a la setmana. La primera de les activitats consisteix en la participació en el premi Sambori Òmnium de narrativa escolar, que té com a objetiu promoure la participació en un projecte comú i difondre l’ús del català dins de l’àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en cadascun dels centres