170915-linguamat
ESO

Presentació del LinguaMat pels alumnes d’ESO2

16 setembre, 2017

Aquest dijous i divendres els alumnes de 3r i 4rt ESO han tingut les sessions de presentació de l’assignatura de Linguamat, on durant el curs hi treballaran diferents projectes per desenvolupar les competències de les àrees de llengua i matemàtica.

Aquest dijous i divendres els alumnes de 3r i 4rt ESO han tingut les sessions de presentació de l’assignatura de Linguamat, on durant el curs hi realitzaran diferents projectes per desenvolupar les competències de les àrees de llengua i matemàtica. Així doncs, mentre estiguin treballant conceptes matemàtiques relacionats amb la geometria, la probabilitat, o l’estadística, estaran millorant les competències d’expressió escrita i oral, ja sigui perquè han d’exposar les conclusions dels seus projectes per escrit, o bé perquè ho han de fer davant de la classe. Tots els projectes es realitzaran amb treball cooperatiu, on cada alumne haurà de respondre dins el grup dels compromisos adquirits a l’hora de fer-se càrrec de les seves obligacions, i alhora haurà de fer-se seva la feina dels altres per si l’ha d’explicar davant dels seus companys.