Primària

Programa d’ampliació de matemàtiques a 3r, 5è i 6è de primària

3 maig, 2017

Aquest tercer trimestre, s'ha posat en marxa el programa d’ampliació de matemàtiques a diversos cursos de primària. L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumne assoleixi els coneixements matemàtics i els ampliï amb activitats pràctiques i divertides. 

A través d’aquests tipus d’activitats, es potencia l’alumne a utilitzar totes les lliçons apreses a l’assignatura de matemàtiques, no tan sols el tema actual.  A més a més, es busca que l’alumne utilitzi el coneixement matemàtic en les diferents situacions plantejades. Per a fer-ho de manera divertida, se’ls proposen reptes tals com resoldre un misteri, construir jocs de taula, concursos matemàtics… explica el Sr. Puigvert.