ESO

Projecte d’estadística a matemàtiques de 1r d’ESO

22 febrer, 2021

Per poder generar preguntes rellevants des d’un punt de vista matemàtic, és necessari que l’alumne sàpiga destriar quines preguntes admeten un tractament matemàtic i quines no. És a dir, quins són els tipus de respostes que les matemàtiques poden oferir en funció de la situació tractada. Durant aquesta setmana, els alumnes de 1r d’ESO, estan treballant diferents competències de l’àmbit matemàtic a través d’un projecte transversal contextualitzat en les mesures de talla i pes de la seva pròpia classe.

Les sessions s’han distribuït entre una part pràctica, amb la presa de mesures i, una part teòrica amb l’anàlisi i tractament d’aquestes dades. Gràcies al projecte els alumnes han treballat competències com: generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes, emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics i usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar.

Informació: http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-matematic.pdf