1802xx-projecteinterdisciplinari-web

Projecte interdisciplinari a segon de primària

1 març, 2018

Els alumnes de segon de primària realitzen gràfics de barres amb les dades del que ens agrada i no ens agrada per menjar.

Quan parlem de projecte interdisciplinari ens estem referint a dur a terme una sèrie de tasques i activitats que juntes contenen tot tipus de continguts de diferents matèries. A l’actual projecte de medi, hem demanat als alumnes què els agrada més i què menys a l’hora d’escollir un aliment. A continuació, hem reunit les dades i les hem plasmat en un gràfic de barres. Finalment, estem extraient les conclusions en relació al que considerem que estem fent correctament i a allò hauríem de millorar.