Projecte OMEC

1 març, 2018

La creativitat  forma part important del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Es pot entrenar, potenciar i fomentar a través de les activitats que els proposem a partir del nostre projecte OMEC, que ens permet presentar un ventall ampli d’experiències.

Aquesta és una habilitat clau perquè els alumnes siguin capaços, en un futur, de resoldre per sí mateixos els reptes que els sorgeixin durant les següents etapes educatives i en el seu dia a dia.

Consta de diferents activitats encaminades a la necessitat que tenen els nens/es d’aquestes edats per observar, manipular i experimentar l’entorn proper. A partir d’aquestes activitats proporcionem als alumnes materials i espais que els facin pensar, plantejar-se hipòtesis, buscar solucions i anar més enllà.

Segons les edats tenim diferents activitats plantejades: panera dels tresors, joc heurístic, catifa sensorial, safates d’experimentació. Totes aquestes activitats les portem també a terme a la  nostra aula  Atelier.