Projecte Roma dels alumnes de 1rESO
ESO

Projecte Socials/Anglès: ROME

13 febrer, 2018

Els alumnes de 1r d’ESO preparen una presentació en anglès per explicar diferents aspectes de l’Imperi Romà als seus companys de 5è.

Durant les dues primeres setmanes del mes de febrer els alumnes de 1r d’ESO faran recerca sobre els trets més importants de l’antiga Roma (Organització política, Arquitectura, Obres publiques, Societat, Cultura i Religió), amb l’objectiu final d’elaborar una presentació pels seus companys de 5è de primària, que hauran d’avaluar-los. La llengua vehicular de tot el projecte será l’anglès. Els alumnes hauran de navegar per diferents pàgines web angleses i visionar un documental de la BBC per tal de repondre un total de 40 preguntes i poder així recollir tota la información necessària.