Projectes ” in english”

22 febrer, 2018

Als cursos de P3, P4 i P5 d’ Infantil Bell-lloc treballem per projectes i les estones d’anglès també estan relacionades amb els projectes tractats a cada aula.

El projecte s’escull entre tots, a partir dels interessos dels alumnes, tasca que és guiada per la mestra.

Entre tots treballem els coneixements previs que tenim sobre el projecte treballat.

Les teachers procurem construir vocabulari i construccions gramaticals específiques d’anglès tot aprofitant els eixos de les altres àrees treballades a l’aula, i adaptem els continguts als nostres objectius de llengua anglesa.

Busquem que sigui un autèntic aprenentatge significatiu. Procurem que els projectes i el seu aprenentatge tinguin aplicació en el món real, que els serveixin per la vida i vagin més enllà de l’aula. Es tracta que els nens i nenes arribin a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i, de rebot, a ser crítics.

En aquest treball mirem d’involucrar-hi les famílies, oferim als alumnes recursos de tota mena (internet, llibres, material variat, ús PDI… ) i, sempre que s’escaigui, realitzem activitats i experiments relacionats amb el projecte.

El paper de la mestra d’anglès és guiar els alumnes i acompanyar-los, i alhora controlar si van progressant adequadament tenint en compte els propòsits concrets a assolir en la llengua anglesa.