Competències bàsiques

Proves de compètències bàsiques a 4t ESO

16 febrer, 2017

Aquesta setmana els alumnes de 4t d'ESO han realitzat les proves de competències bàsiques, que serveixen per a valorar a quin nivell competencial acaben l'etapa de secundària en les àrees de llengües i ciències.

Aquesta setmana els alumnes de 4t d'ESO han realitzat les proves de competències bàsiques, que serveixen per a valorar a quin nivell competencial acaben l'etapa de secundària en les àrees de llengües i ciències.

Les proves de quart d'ESO avaluen les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica.