Proves optomètriques a primer de primària

Proves optomètriques a primer de primària

15 octubre, 2018

Com fem cada any a Bell-lloc, hem començat a fer les proves optomètriques als nostres alumnes de primer de primària així com a d’altres alumnes que ho han requerit. El es pretén fent aquesta revisió és detectar si alguns dels nostres alumnes mostren alguna dificultat a l’hora de percebre i processar la informació a nivell visual.

Les han realitzat l’equip de professionals del Gabinet Optomètric de la Sra. Mercè Sagarra. Entenem que la percepció visual, no només la visió, és cabdal per assegurar un bon desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne. Així doncs, volem estar segurs que tots els nostres alumnes tenen les habilitats visuals correctes per tal de facilitar-los i ajudar-los en el procés de lectoescriptura que molts d’ells estan començant en aquests primers cursos.  En el cas de que es detecti alguna cosa s’informarà a la família i es proposarà un pla d’acció.